Onze online opleiding Vertrouwenspersoon financieren met het STAP-budget?

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) is erkend STAP-opleider. Dat betekent dat je onze online opleiding Vertrouwenspersoon vanuit het STAP-budget van het UWV kan financieren. Dat kan met de online opleidingen die we vanaf 4 augustus 2022 aanbieden.

Wil je een opleiding volgen om jezelf te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten? Hieronder vind je meer informatie over het STAP-budget.

STAP-budget
Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie en is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden die een scholing willen volgen. Per jaar kun je eenmalig een aanvraag van maximaal € 1.000,- indienen voor een persoonlijk STAP-budget.

Er zijn zes tijdvakken per jaar waarin je een STAP-budget kunt aanvragen. Per tijdvak is er een beperkt, landelijk budget beschikbaar van 32 miljoen euro. Om kans te maken op toekenning van het STAP-budget is het zaak om direct bij het begin van het tijdvak je aanvraag in te dienen bij het UWV.

De tijdvakken die nog opengesteld worden in 2022 zijn:

 • 1 juli 2022 om 09.00 uur
 • 1 september 2022 om 09.00 uur
 • 1 november 2022 om 09.00 uur

Hoe het werkt?
Stap 1
Wil je gebruik maken van het STAP-budget, meld je dan eerst aan voor een online opleiding Vertrouwenspersoon via onze site. Alleen de online opleidingen Vertrouwenspersoon die na 4 augustus starten, komen in aanmerking voor het STAP-budget. Geef bij de aanmelding aan dat je gebruik wilt maken van het STAP-budget.

Stap 2
Nadat je inschrijving door het LIVP is verwerkt, ontvang je een STAP-aanmeldingsbewijs. Hiermee kun je via het STAP-portaal van UWV, je subsidie aanvragen. Zonder dit STAP-aanmeldingsbewijs is het niet mogelijk je STAP-budget aan te vragen bij UWV.

Het kan een aantal weken duren voordat het UWV de aanvraag heeft goedgekeurd. Om er zeker van te zijn dat je een STAP-budget krijgt, moet je je daarom minimaal vier weken voor aanvang van je online opleiding Vertrouwenspersoon inschrijven.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig aanvragen van je STAP-budget bij UWV.

Stap 3
Heeft het UWV je aanvraag goedgekeurd, dan betaalt het UWV maximaal € 1.000,- rechtstreeks aan het LIVP. Het eventueel resterende bedrag moet je zelf aan het LIVP betalen.

Rekenvoorbeeld:

 • De opleidingskosten zijn € 1.395,-
 • STAP-subsidie € 1.000,-
 • Het resterende bedrag van € 395,- komt voor je eigen rekening

Goed om te weten
De online opleiding Vertrouwenspersoon die je bij ons wilt volgen, moet minimaal vier weken na het indienen van je STAP-aanvraag starten, en binnen drie maanden na het betreffende aanvraagtijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd.

Vraag je bijvoorbeeld de STAP-subsidie aan in het tijdvak juli-augustus, dan moet je scholing na 29 juli en uiterlijk op 30 november starten. Het is dus belangrijk dat je het STAP-budget niet te vroeg aanvraagt! Wij adviseren je voor meer informatie te kijken op https://www.stapuwv.nl

Voorwaarden voor STAP-budget
Behalve het STAP-aanmeldingsbewijs is er een aantal andere eisen waaraan je moet voldoen om je STAP-budget aan te kunnen vragen:

 • Je moet ouder zijn dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangen. Of je wel of niet werkt, een uitkering ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant. Wel is het zo dat je uitsluitend als particulier  het STAP-budget kunt aanvragen bij het UWV. Organisaties komen niet in aanmerking voor het STAP-budget.
 • Jij of je partner moeten de Nederlandse nationaliteit hebben of een andere nationaliteit van een land binnen de Europese Unie.
 • Je moet volksverzekerd zijn (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens zes maanden in Nederland hebt gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad).
 • Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-budget gekregen en er is nog budget.
 • Je kunt voor de opleiding een STAP-budget krijgen (volgens het STAP-scholingsregister).

Voldoe je aan al deze eisen, dan kun je je STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen.

Voorwaarden van het LIVP

 • De eigen bijdrage voor de opleiding dient drie weken voor de start van de opleiding voldaan te zijn.
 • Wanneer de betaling niet tijdig door ons ontvangen is, behouden wij het recht je aanmelding te annuleren.
 • Extra kosten van de opleiding, zoals verplaatsen van een trainingsdag bij ziekte, vallen niet onder het STAP-budget en komen op rekening van de cursist. Deze dienen voor afronding van de opleiding voldaan te zijn.
 • Gratis annuleren van deelname aan de opleiding kan uitsluitend via de mail en uiterlijk drie weken voor de start van de opleiding.
 • Indien je STAP-aanvraag wordt afgekeurd door het UWV, dien je dit uiterlijk drie weken voor start van de opleiding via de mail aan het LIVP door te geven. Wil je deze opleiding alsnog graag volgen, dan nodigen wij je van harte uit om de opleiding voor eigen rekening te volgen. Neem hiervoor contact op met LIVP.

Kijk hier voor de startdata van de online trainingen vanaf 4 augustus 2022.

Meld je nu aan voor een online opleiding Vertrouwenspersoon met het Stap-budget.

LET OP: Alleen de online opleidingen Vertrouwenspersoon die na 4 augustus starten, komen in aanmerking voor het STAP-budget!

Liever op locatie?
De eerst volgende opleiding start op locatie Amersfoort op 29 augustus 2022:
4-daagse opleiding vertrouwenspersoon
5-daagse opleiding vertrouwenspersoon

Informatief filmpje over STAP-budget

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief