Bewust sjoemelen met declaraties?

Eén op drie verdenkt collega ervan

vertrouwenspersoon integriteit

Een fout maken bij de financiële administratie, een bon dubbel inleveren, of bewust sjoemelen met declaraties. Het komt voor in veel organisaties. Het merendeel van de werknemers noemt zichzelf goudeerlijk, maar vertrouwt collega’s niet. Dit blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf Klippa, uitgevoerd door PanelWizard onder 1228 Nederlandse werknemers die werken bij bedrijven met 100+ medewerkers.

Bewust sjoemelen
Ruim een derde vermoed dat er bewust wordt gesjoemeld met declaraties door collega’s terwijl slechts 6% aangeeft zich er zelf weleens schuldig aan te maken. Een opmerkelijke discrepantie. Ook valt op dat mannen minder goed van vertrouwen zijn dan hun vrouwelijke collega’s. Vooral mannelijke dertigers laten een piek zien in wantrouwen: 46% vermoed sjoemelen op de werkvloer. Bij vrouwelijke dertigers vermoed slechts 31% andere collega’s ervan.

“Soms maken mensen fouten bij de financiële administratie, zij vergeten bijvoorbeeld een bon aan te leveren. Maar liefst 15% van alle declaraties gaat fout. Bewust sjoemelen is natuurlijk heel wat anders, maar helaas gebeurt ook dit vaak. Met corona en thuiswerken wordt dit probleem alleen maar groter, door een gebrek aan controle”, vertelt Yeelen Knegtering, ceo van software scale-up Klippa.

Vormen van sjoemelen
Uitgaven bewust dubbel declareren is zo’n vorm van sjoemelen dat weleens voorkomt. Van de vrouwen gelooft één op de zeven dat collega’s weleens uitgaven dubbel declareren. Onder de mannen ligt dit op één op vijf. Knegtering vermoed dat wanneer je zelf tot bepaald gedrag in staat bent, je ook eerder geneigd bent dit bij een ander te verwachten. Al is hier geen hard bewijs voor te vinden. Het merendeel (94%) noemt zichzelf namelijk goudeerlijk.

Vermoedens van integriteit
Medewerkers die dit soort vermoedens hebben kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon integriteit. Voor organisaties is het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit een belangrijke stap in het versterken van hun integriteitsbeleid, zowel preventief als correctief. De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding van de melder van een vermoeden van een misstand én heeft een adviserende en signalerende rol naar de organisatie.

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers als het gaat om meldingen van ongewenste omgangsvormen en/of vermoedens van misstanden en integriteitskwesties. Een vertrouwenspersoon kan twee rollen hebben. Bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kunnen medewerkers terecht met klachten van o.a. pesten, intimidatie, discriminatie en agressie/geweld. De vertrouwenspersoon integriteit speelt een rol bij vermoedens van integriteitsschendingen en misstanden. Vaak worden de twee functies door één vertrouwenspersoon gecombineerd.

Meer weten over onze opleidingen tot vertrouwenspersoon? Wij leiden mensen op tot professionele begeleiders die stevig staan in hun functie. Meer informatie over onze opleidingen.