Gebruik maken van het STAP-budget

STAP budget vertrouwenspersoon


Voor LIVP, als opleider is de aanvraag voor STAP toegekend. De komende weken gaan wij de technische implementatie van STAP verwerken binnen ons systeem en verwachten met de volgende tranche van 01 mei 2022 de STAP aanvragen te kunnen gaan indienen. Concreet zullen wij dan vanaf circa half juni 2022 de eerste STAP opleiding online gaan aanbieden.

Hoe kun je STAP-budget gebruiken voor de opleiding Vertrouwenspersoon?

Een opleiding volgen om jezelf te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten? Het STAP budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting. Met STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) wordt dat een stuk makkelijker! Dit is een subsidie van maximaal € 1.000,- die werkenden en werkzoekenden, sinds 1 maart 2022, kunnen aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Wat zijn de voorwaarden?

  1. Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen
  2. Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen
  3. Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk
  4. Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd
  5. Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen
  6. Je moet een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt

Hoe kom ik aanmerking?
Stap 1 – inschrijven
Zoek de opleiding/training die bij je past en schrijf je in. Geef daarbij aan dat je een STAP-aanvraag wilt indienen bij UWV.

Stap 2 – aanvragen
Nadat je inschrijving door ons verwerkt is ontvang je een STAP-aanmeldingsbewijs. Hiermee kun je, via het STAP-portaal van UWV, je subsidie aanvragen. Na goedkeuring kent het UWV het scholingsbudget toe.
Het budget, van maximaal € 1.000,-, wordt rechtstreeks aan LIVP betaald, het eventueel resterende bedrag dient zelf betaald te worden.

Rekenvoorbeeld:

  • De opleidingskosten zijn € 1.395,-
  • STAP-subsidie € 1.000,-
  • Het resterende bedrag van € 395,- komt voor je eigen rekening


Goed om te weten
In 2022 is er per aanvraagtijdvak van twee maanden maximaal 36,1 miljoen euro beschikbaar. Als het maximum eenmaal is bereikt, kun je geen subsidie meer krijgen voor dat tijdvak.