Laden Evenementen

Deze bij-/nascholing ‘Verdieping integriteit’ is in Zwolle op een woensdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd. Ook is het lesmateriaal bij de prijs inbegrepen.

De bijscholing ‘Verdieping integriteit’ is voor vertrouwenspersonen die professioneel willen (kunnen) omgaan met meldingen die betrekking hebben op vermoedens van misstanden c.q. integriteitsschendingen.
Om deel te kunnen nemen dien je de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon afgerond te hebben of de bijscholing Introductie integriteit gevolgd te hebben.

Inhoud
Er wordt (dieper) ingegaan op het begrip integriteit binnen organisaties, de wettelijk kaders en de wet/functie van het Huis voor Klokkenluiders. Je leert de organisatie te informeren over beleid en voorlichting te geven m.b.t. integriteit. Als -eventueel- meldpunt voor integriteitskwesties leer je hoe fictie en feiten te scheiden zijn en hoe je een oordeel vormt over de ernst van de melding. Tevens kun je een inschatting maken van het (maatschappelijk) belang en welke acties bij een (vermoeden van een) misstand/integriteitsschending ondernomen kunnen worden. Meer informatie over deze bijscholing Verdieping integriteit.

LVV-erkende certificering
Deze bijscholing is geaccrediteerd door de beroepsvereniging LVV zodat je na de bijscholing je deelnamecertificaat kunt indienen t.b.v. je hercertificering.

Voorkeur voor online?
Ook deze bij-/nascholing wordt online aangeboden.

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in


    Je bent van harte welkom bij de opleiding/training! Bij de horecalocaties (Paterswolde, Zwolle, Boekelo en Ridderkerk) word je, net zoals het was, gevraagd om een coronatoegangsbewijs.
    Verder zullen we -zoveel mogelijk- de 1,5 meter afstand aanhouden, veel ventileren en word je verzocht een mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen de locatie.
    Als je geen bewijs kunt of wenst te overleggen kunnen we in samenspraak onderzoeken wat een passende, alternatieve locatie voor je is. Geef dit aan in het opmerkingenveld of neem contact op.

    Gegevens (zoals je geregistreerd staat in het bevolkingsregister)