Laden Evenementen

Deze LVV-erkende bij-/nascholing Introductie Integriteit wordt online en live gegeven en omvat 1 dag van 10:00 tot ca. 16:00 uur.

  • Het programma omvat 2 dagdelen.
  • Cursusdagen via live training van 10.00 uur tot 16.00 uur.
  • Op de lesdag zijn tussendoor enkele pauzes en opdrachten.
  • Deze bij-/nascholing is voor vertrouwenspersonen met een LVV-erkend certificaat, zodat je voldoet aan het basiskennisniveau dat LVV verwacht.
  • Na de bijscholing kun je met het deelnamecertificaat je hercertificering bij het LVV indienen.
  • Het lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen en wordt per post naar je toegestuurd.

In deze bij-/nascholing leer je het verschil te herkennen tussen klachten over ongewenste omgangsvormen en meldingen over vermoedens van integriteit-misstanden. Je leert de verschillen in procedures tussen een melder (integriteit) en een klager (psychosociale arbeidsbelasting) te hanteren, zodat beiden op de juiste manier worden opgevangen en begeleid.

LVV-erkende deelnamecertificaat
Deze bijscholing is geaccrediteerd door de beroepsvereniging LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) zodat je, na de bijscholing, je deelnamecertificaat kunt indienen t.b.v. je hercertificering.

Op de lesdag
Op de lesdag is er technische ondersteuning beschikbaar voor het geval je problemen ondervindt met de software. Van jou verwachten wij:

  • Een computer/laptop/tablet/mobiele telefoon voorzien van een camera en microfoon.
  • Actieve deelname tijdens deze trainingsdag (denk hierbij aan een rustige ruimte).
  • Het invullen van een evaluatieformulier.

Meer informatie over de Introductie Integriteit.

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in

Gegevens (zoals je geregistreerd staat in het bevolkingsregister)


Voor jouw gezond- en veiligheid zijn onze trainingen Coronaproof:

- Maximaal 12 deelnemers
- 1,5 meter garantie
- Locaties die voldoen aan de richtlijnen

Mocht in de toekomst het RIVM-/overheidsbeleid, vanwege Corona, wijzigen en trainingen op locatie alsnog niet kunnen doorgaan, dan worden deze online voortgezet. Als de situatie het vervolgens weer toelaat, hervatten we de lessen weer op locatie.