Laden Evenementen

Deze LVV-erkende combi-opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen aangevuld met een introductie integriteit is in Warten (Leeuwarden) op vier dinsdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd. Ook is het lesmateriaal bij de prijs inbegrepen en ontvang je het dilemmaspel t.w.v. € 61,75.

De opleiding is geschikt voor mensen die professioneel de functie van interne of externe vertrouwenspersoon willen gaan vervullen. De opleiding voldoet aan het basiskennisniveau dat de LVV verwacht m.i.v. 01-01-2021 van vertrouwenspersonen.

Het programma omvat acht dagdelen en is bedoeld als opleiding voor degenen die vertrouwenspersoon willen worden. Je leert, hoe je als vertrouwenspersoon, mensen het beste kunt opvangen/begeleiden bij klachten over ongewenste omgangsvormen alsook bij meldingen die betrekking hebben op vermoedens van misstanden c.q. integriteitsschendingen.

Na afronding van de opleiding kun jij je -indien gewenst- als erkend vertrouwenspersoon laten registreren in het beroepsregister CRP (Certification & Registration of Professionals) en aansluiten bij de beroepsvereniging LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen).

Meer informatie over de opleiding vertrouwenspersoon en de aanvullende introductie integriteit.

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in

Gegevens (zoals je geregistreerd staat in het bevolkingsregister)


Voor jouw gezond- en veiligheid zijn onze trainingen Coronaproof:

- Maximaal 12 deelnemers
- 1,5 meter garantie
- Locaties die voldoen aan de richtlijnen

Mocht in de toekomst het RIVM-/overheidsbeleid, vanwege Corona, wijzigen en trainingen op locatie alsnog niet kunnen doorgaan, dan worden deze online voortgezet. Als de situatie het vervolgens weer toelaat, hervatten we de lessen weer op locatie.