Ontvang € 1000,00 subsidie op jouw opleiding of bijscholing!

Een cadeautje van de overheid: iedereen die met een opleiding of bijscholing wil investeren in eigen kennis, vaardigheden en daarmee in een carrière en persoonlijke ontwikkeling, kan een beroep doen op het STAP-budget van het UWV.

Dat is een subsidie van maximaal € 1.000,00 per persoon per jaar om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) is erkend STAP-opleider. Dat betekent dat je onze erkende opleiding Vertrouwenspersoon en vrijwel al onze meerdaagse erkende bij- en nascholingen met het STAP-budget van het UWV kunt financieren.

De meeste van onze meerdaagse bij- en nascholingen kosten nog geen € 1.000,00. Voor die trainingen betekent het dat je zelf niks hoeft te betalen als je het STAP-budget toegekend hebt gekregen. Voor de opleiding Vertrouwenspersoon betaal je in dat geval nog maar een minimaal deel.

Onderstaand geven we je stapsgewijs meer informatie over het volgen van een opleiding of scholing met het STAP-budget. Heb je meer informatie nodig of is iets niet duidelijk? Neem dan persoonlijk contact met ons op via: secretariaat@livp.nl of 085-2732275.

Het STAP-budget bestaat sinds 2022. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden die een scholing willen volgen. Per jaar kun je eenmalig het STAP-budget van € 1.000,00 aanvragen via het UWV.

Het STAP-budget vraag je voor een specifieke opleiding of bij- of nascholing aan. Daarom doorloop je de volgende handelingen:

 1. Meld je op onze site aan voor onze erkende opleiding Vertrouwenspersoon of voor een van onze erkende bij- en nascholingen die in aanmerking komt voor het STAP-budget. Geef bij je aanmelding aan dat je gebruik wilt maken van het STAP-budget van het UWV.
 2. Nadat je aanmelding door ons is verwerkt, ontvang je van ons een STAP-aanmeldbewijs.
 3. Houd in de gaten wanneer er weer een nieuw tijdvak van het UWV opent om het STAP-budget aan te vragen. De eerstvolgende mogelijkheid is: maandag 2 januari om 10.00 uur.
 4. Is het tijdvak geopend, log dan stipt om 10.00 uur in bij het STAP-portaal van UWV met je DigiD. Gebruik het STAP-aanmeldbewijs dat je van ons hebt ontvangen om het STAP-budget aan te vragen.
  1. Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanvragen van het STAP-budget bij het UWV.
  2. Let op: Zonder het aanmeldingsbewijs dat je van ons hebt ontvangen is het niet mogelijk je STAP-budget aan te vragen.
 5. Heeft het UWV je aanvraag goedgekeurd?
  1. Gefeliciteerd! Laat ons dit binnen acht dagen weten, zodat wij je aanmelding voor de opleiding of bij- en nascholing definitief kunnen maken.
  2. Het UWV betaalt maximaal € 1.000,00 van jouw opleiding of bij- en nascholing. Het UWV maakt dit bedrag aan ons over. Daar hoef jij niks voor te doen.
 6. Heeft het UWV je aanvraag niet goedgekeurd? Wat jammer! Laat ons binnen acht dagen weten wat dit betekent voor het volgen van de opleiding of bij- en nascholing waarvoor jij je hebt aangemeld:
  1. Neem je alsnog deel en betaal je dus de kosten zelf?
  2. Wil je niet meer deelnemen aan de scholing en meedingen naar het STAP-budget in het eerstvolgende tijdvak? Wij denken met je mee over de mogelijkheden!
 7. Heb je enkele dagen na je STAP-aanvraag nog steeds niks van het UWV gehoord over toekenning van het STAP-budget? Neem dan contact met ons op.

Als bovenstaande stappen zijn doorlopen en je neemt deel aan onze opleiding of bij- en nascholing (al dan niet met het STAP-budget), dan ontvang je van ons een bevestiging van inschrijving  voor de scholing. Ook ontvang je een factuur voor het eventuele restantbedrag van de opleiding of bij- en nascholing. Zodra de factuur betaald is, is je deelname definitief.

Er zijn zes tijdvakken (momenten) per jaar waarin je een STAP-budget kunt aanvragen.

 • 2 januari 2023 om 10.00 uur
 • 1 maart 2023 om 10.00 uur
 • 1 mei 2023 om 10.00 uur
 • 3 juli 2023 om 10.00 uur
 • 4 september 2023 om 10.00 uur
 • 1 november 2023 om 10.00 uur

De eerstvolgende mogelijkheid om een STAP-budget aan te vragen is op maandag 2 januari om 10.00 uur.

De ervaring van het afgelopen jaar leert dat je echt om 10.00 uur de aanvraag moet indienen, want anders is het budget op. Er is namelijk per tijdvak een beperkt, landelijk budget beschikbaar.

Maar, onze ervaring is ook dat als je er snel bij bent, je grote kans maakt op de subsidie!

Heb je het STAP-budget niet toegekend gekregen? Probeer het opnieuw in een volgende aanvraagperiode.

Heb je het STAP-budget toegekend gekregen? Gefeliciteerd! Het UWV betaalt maximaal € 1.000,00 van je opleiding of bij- en nascholing. Het eventuele restant betaal je zelf. Hieronder geven we een aantal rekenvoorbeelden bij toekenning van het STAP-budget:

Opleiding Vertrouwenspersoon

De erkende opleiding Vertrouwenspersoon kost € 1.495,00
Het UWV betaalt daarvan € 1.000,00
De erkende opleiding Vertrouwenspersoon kost jou dus slechts € 495,00

Bij- en nascholingen

De meeste van onze meerdaagse bij- en nascholingen kosten minder dan € 1.000,00 dus deze zijn voor jou GRATIS

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bepaalt dat alleen opleidingen gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie gefinancierd kunnen worden met het STAP-budget. Duurzame inzetbaarheid is hierbij het sleutelwoord.

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) is erkend STAP-opleider. Dat betekent dat je onze erkende opleiding Vertrouwenspersoon kunt financieren met het STAP-budget. Dat geldt voor zowel de online opleiding Vertrouwenspersoon als de opleiding die op een van onze locaties gegeven wordt.

Ook al onze bij- en nascholingen komen in aanmerking voor het STAP-budget, zowel de online varianten als de bij- en nascholingen die op een van onze locaties gegeven wordt. Er is een uitzondering  en dat is de bij- en nascholing Verdieping Integriteit. Deze scholing komt niet in aanmerking voor STAP.

Ook onze combi-deals  waarbij je een bij- en nascholing combineert met intervisie, komen in aanmerking voor het STAP-budget.

De startdatum van de opleiding of bijscholing die je bij ons wilt volgen, moet minimaal vier weken na het indienen van je STAP-aanvraag liggen. Deze periode is er voor het UWV om je aanvraag te beoordelen en verwerken.

Ook is het zo dat de opleiding of de bijscholing binnen drie maanden moet starten na het betreffende tijdvak waarin je het STAP-budget hebt aangevraagd.

Concreet betekent dit bij een aanvraag in het tijdvak van:

 • 2 januari 2023 (het tijdvak loopt tot en met 28 februari 2023): de opleiding uiterlijk in mei 2023 mag starten.
 • 1 maart 2023 (het tijdvak loopt tot en met 30 april 2023): de opleiding uiterlijk in juli 2023 mag starten.
 • 1 mei 2023 (het tijdvak loopt tot en met 30 juni 2023): de opleiding uiterlijk in september 2023 mag starten.
 • 3 juli 2023 (het tijdvak loopt tot en met 31 augustus 2023): de opleiding uiterlijk in november 2023 mag starten.
 • 4 september 2023 (het tijdvak loopt tot en met 31 oktober 2023): de opleiding uiterlijk in januari 2024 mag starten.
 • 1 november 2023 (het tijdvak loopt tot en met 31 december 2023) de opleiding uiterlijk in maart mag starten.

Het is dus belangrijk dat je rekening houdt met deze tijdsbestekken als je een opleiding of bijscholing bij ons wilt volgen met het STAP-budget.

De overheid stelt een aantal voorwaarden voor het aanvragen van STAP-budget. Je komt in aanmerking voor het STAP-budget als je:

 • nog niet eerder in het kalenderjaar het STAP-budget hebt gekregen;
 • je ouder bent dan 18 jaar;
 • je geen AOW ontvangt;
 • je volksverzekerd bent.

Ook moet de opleiding in het STAP-scholingsregister staan en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd. De aanvraag dient minimaal vier weken voor de start van de opleiding aangevraagd te worden. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Het UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Meer informatie over de voorwaarden van de overheid vind je op: https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen is een erkende STAP-opleider. Wij hechten als opleider veel waarde aan kwaliteit. Om onze kwaliteit te waarborgen werken we met kleine opleidingsgroepen.

Om iedereen dezelfde kans op deelname te bieden, hanteren wij het volgende beleid:

 • Degenen die zich aanmelden voor onze erkende opleiding Vertrouwenspersoon of voor een van onze erkende bijscholingen, en deze opleiding uit eigen financiële middelen betalen (dus zonder het STAP-budget), schrijven wij na aanmelding in voor de opleiding. Hiermee is een plekje binnen de opleiding of bijscholing verzekerd (uiteraard na betaling van de factuur).
 • Degenen die zich aanmelden voor onze erkende opleiding Vertrouwenspersoon of voor een van onze erkende bijscholingen, en deze opleiding met het STAP-budget willen financieren, reserveren een plekje binnen de opleiding of de bijscholing. Dit omdat deelname nog niet 100 procent zeker is.
  • Heb je het STAP-budget toegekend gekregen en neem je deel, dan zetten we je reservering om in een inschrijving. Hiermee is een plekje binnen de opleiding of bijscholing verzekerd (uiteraard na betaling van de factuur).
  • Heb je het STAP-budget niet toegekend gekregen en wil je de scholing volgen en uit eigen financiële middelen betalen? Dan zetten we je reservering om in een inschrijving. Hiermee is een plekje binnen de opleiding of bijscholing verzekerd (uiteraard na betaling van de factuur).
  • Heb je het STAP-budget niet toegekend gekregen en zie je af van deelname aan de scholing? Dan verwijderen wij je reservering en hopen we dat je op een ander moment alsnog deelneemt aan een van onze scholingen.

Let op:

 • Indien je bij je aanmelding hebt aangegeven dat je de opleiding wenst te volgen, ook als je geen STAP-budget krijgt, dan ga je daarmee de financiële verplichting aan en ontvang je van ons per omgaande de factuur voor de eigen bijdrage en ben je, na ontvangst van de betaling, verzekerd van deelname aan de opleiding.
 • Indien je bij je aanmelding hebt aangegeven te willen annuleren mocht je geen STAP-budget krijgen, dan schrijven wij je in met een optie. Indien de groep vol is, zullen wij je in overleg verplaatsen naar een andere groep.

Deelname is gewaarborgd als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De eigen bijdrage voor de opleiding of bijscholing dient drie weken voor de start van de opleiding voldaan te zijn.
 • Wanneer de betaling niet tijdig door ons ontvangen is, behouden wij het recht je aanmelding te annuleren.
 • Extra kosten, zoals verplaatsen van een trainingsdag bij ziekte, vallen niet onder het STAP-budget en komen op rekening van de cursist. Deze dienen voor afronding van de opleiding voldaan te zijn.

Ben je definitief ingeschreven voor de opleiding of bijscholing, maar wil je toch annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:

Voor particuliere klanten:

 • Voor een annulering tot 2 maand voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 10% van de opleidingskosten.
 • Voor een annulering tussen 2 maand en 1 maand voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 20% van de opleidingskosten.
 • Voor een annulering tussen 1 maand en 3 weken voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 30% van de opleidingskosten. Heb je in de tussentijd studiemateriaal ontvangen, dan komen die kosten erbij.
 • Voor een annulering tussen 3 weken en 2 weken voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 50% van de opleidingskosten. Heb je in de tussentijd studiemateriaal ontvangen, dan komen die kosten erbij.
 • Voor een annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 100% procent van de opleidingskosten.
 • Is de opleiding of bijscholing gestart en wil je alsnog stoppen (tussentijdse beëindiging) dan betaal je 100% procent van de opleidingskosten.

Voor zakelijke klanten:

 • Voor een annulering tot 2 maand voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 30%van de opleidingskosten.
 • Voor een annulering tussen 2 maand en 1 maand voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 50% van de opleidingskosten.
 • Voor een annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 70% van de opleidingskosten.
 • Voor een annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding of de bijscholing, betaal je 100% procent van de opleidingskosten.
 • Is de opleiding of bijscholing gestart en wil je alsnog stoppen (tussentijdse beëindiging) dan betaal je 100% procent van de opleidingskosten.

Er is een beperkt STAP-budget per tijdvak beschikbaar. De ervaring leert dat het druk is op het moment dat er een nieuw tijdvak opent. Daarom geven we je de volgende tips:

 • Bereid je voor op je STAP-aanvraag door je DigiD, het aanmeldbewijs voor de opleiding of scholing en de link naar de STAP-portaal bij de hand te hebben.
 • Log stipt om 10.00 uur in bij het STAP-portaal van UWV.
 • Bij drukte kan er een wachtrij zijn om STAP-budget aan te vragen. Sluit je browser of tabblad niet. Anders ben je jouw plek in de wachtrij kwijt en moet je opnieuw beginnen.
 • Heb je het STAP-budget niet toegekend gekregen? Probeer het nog een keer in het volgende tijdvak.

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Als je contact met ons opneemt, proberen wij je zo goed mogelijk te helpen.

Wij hebben als erkend stap-opleider het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met STAP.

Wel is het zo dat STAP een initiatief is van de overheid. Het kan zijn dat we je in sommige gevallen toch doorverwijzen naar het UWV.

Je kunt ook altijd even kijken op de website van het uwv voor meer informatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief