Eerste opvang bij een schokkende gebeurtenis

Als vertrouwenspersoon verzorg je de eerste opvang voor iemand die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, bijvoorbeeld gepest wordt, seksueel geïntimideerd wordt of geconfronteerd is met agressie of geweld. De melder is dan vaak zeer emotioneel. Hij of zij moet nu de gebeurtenis onder woorden