Algemene voorwaarden voor onze opleidingen en trainingen

De algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.

In deze voorwaarden wordt met het ‘LIVP’ bedoeld het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen en met ‘cursus’ alle opleidingsactiviteiten, bij-/nascholingen, bijeenkomsten, workshops, trainingen, intervisies en/of lezingen. Met ‘inschrijver’ wordt ook de aanmelder, deelnemer, cursist en/of degene c.q. organisatie die het cursusgeld betaalt bedoeld.

  1. Inschrijving voor een cursus geschiedt door het invullen van het e-mailformulier op de website, behorend bij de betreffende activiteit of door het volledig invullen van ons inschrijfformulier. Dit is een voorlopige inschrijving. De inschrijver heeft nog 14 werkdagen bedenktijd om de inschrijving te annuleren en het LIVP om de inschrijving te weigeren.
  2. Met de voorlopige inschrijving geeft de inschrijver aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
  3. Nadat het LIVP de inschrijving geaccepteerd heeft, ontvangt de inschrijver een bevestiging van de inschrijving en een factuur voor de (aan)betaling. De cursist heeft recht op 7 dagen bedenktijd tenzij de startdatum van de cursus binnen de betreffende periode (van de bedenktijd) valt. Na de 7 dagen bedenktijd wordt de aanmelding als definitieve inschrijving beschouwd.
  4. Bij niet tijdige betaling worden extra kosten in rekening gebracht. Per betalingsherinnering c.q. sommatie wordt € 25,- exclusief btw in rekening gebracht. Als, ondanks de betalingssommatie(s), betaling uitblijft kan het LIVP besluiten de deelnemer de toegang/aanwezi