Intervisie voor vertrouwenspersonen

Bedrijven, organisaties, instellingen en de vertrouwenspersonen zelf stellen steeds meer eisen aan professionalisering. Ook de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) stelt intervisie voor vertrouwenspersonen verplicht vanuit de noodzaak tot reflectie en onderhoud van je vakmanschap.

Voor wie?

Voor vertrouwenspersonen die meer zelfinzicht willen verwerven, willen leren van de ander en willen professionaliseren in hun werk. De intervisie voldoet aan de eisen van de LVV voor behoud van certificering. Je kunt deelnemen als je actief bent als vertrouwenspersoon en/of je de gecertificeerde opleiding vertrouwenspersoon afgerond hebt.

Waar en wanneer?

De intervisiebijeenkomsten vinden op meerdere locaties in Nederland plaats. Wij zorgen voor de locatie, koffie/thee en is er een gastheer/vrouw c.q. voorzitter van ons aanwezig.

Startdata en locaties
Intervisie Vertrouwenspersonen
 • Inclusief koffie/thee

 • Professionele begeleiding

 • Contact met vakgenoten

 • Bewijs van deelname (wanneer je aangesloten bent bij LVV)
 • Telt mee voor hercertificering LVV

De inhoud van intervisie voor vertrouwenspersonen

Tijdens intervisie, met collegae vertrouwenspersonen, ga je voor jou lastige vraagstukken binnen een vastgestelde structuur uitdiepen, in een op reflectie gericht leerproces, om tot inzicht en oplossingen te komen en je eigen professionaliteit te vergroten. Het verrijkt je ervaring, inzichten en mogelijkheden in je werk als vertrouwenspersoon.

Persoonlijk vraagstukken waar je in de praktijk tegenaan gelopen bent. Het gaat erom dat het er voor jou echt toe doet. Het gaat om jouw handelen, jouw vragen en dat jij daar verder mee wilt komen.

De deelnemende vertrouwenspersonen komen ca. 4x per jaar bij elkaar. Er wordt naar gestreefd om dit zoveel mogelijk in de avond te laten plaatsvinden en duurt ca. 3 uur.

Resultaat

 • Je weet hoe een intervisiemethode werkt.

 • Je kunt intervisiemethode(s) toepassen bij het bespreken van een eigen praktijksituatie.

 • Je bent in staat door open vragen en doorvragen een situatie in kaart te brengen.

 • Je bent in staat om te denken over dilemma’s en processen.

 • Je wordt je bewust van je blinde vlekken.

 • Je bent in staat om te reflecteren op jezelf in de functie van vertrouwenspersoon.

 • Je vergroot je creativiteit in het denken over de mogelijkheden.

Wat we gaan doen tijdens de intervisie

We gaan aan de slag aan de hand van een intervisiemethode: het basismodel. De 3 rollen in een intervisiegroep: de inbrenger, de facilitator en de deelnemers, worden besproken en er wordt mee geoefend. Elke deelnemer brengt een vraagstuk in. Gezamenlijk wordt een vraagstuk gekozen. De deelnemers oefenen met het waarnemen zonder oordeel en het stellen van open vragen. We doorlopen het gehele intervisieproces. Beoogd resultaat: elke deelnemer heeft een positieve ervaring opgedaan met intervisie en heeft geoefend met de diverse rollen en heeft een verbeterslag gemaakt in o.a. de omgang met een klager/melder.

Toelatingseisen

Je hebt actief als vertrouwenspersoon en/of je hebt de gecertificeerde opleiding vertrouwenspersoon afgerond.

Duur

3 uur, van 19.00 tot 22.00 uur (in bepaalde gevallen kan uitgeweken worden naar een dagdeel).

Groepsgrootte

Minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers.
Bij meer deelnemers wordt er gesplitst of een nieuwe groep geformeerd.

Intervisie (jaarabonnement)

145,-vrijgesteld van btw
Voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De eerste avond is een kennismakingsavond om te ervaren hoe het is en om na te gaan of jij je thuis voelt binnen de groep.

Startdata en locaties

Intervisie voor vertrouwenspersonen

Intervisie (online)

06-04-2023 om 18:3021:30

Intervisie (online)

13-06-2023 om 18:3021:30

Alle startdata en locaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief