Intervisie voor vertrouwenspersonen

Bedrijven, organisaties, instellingen en de vertrouwenspersonen zelf stellen steeds meer eisen aan professionalisering. Ook de LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) stelt intervisie voor vertrouwenspersonen verplicht vanuit de noodzaak tot reflectie en onderhoud van je vakmanschap.

Voor wie?

Voor vertrouwenspersonen die meer zelfinzicht willen verwerven, willen leren van de ander en willen professionaliseren in hun werk. De intervisie voldoet aan de eisen van de LVV voor beho