Module Vertrouwenspersoon integriteit

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Daar hoort een interne meldregeling bij, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden. De rol van de vertrouwenspersoon die als meld-/aanspreekpunt fungeert is hier belangrijk. Als vertrouwenspersoon biedt je een veilig platform om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden.

Mits afgesproken met de organisatie mag je als vertrouwenspersoon onder voorwaarde van vertrouwelijkheid van gedachten wisselen met een melder. Door medewerkers en management een veilige en neutrale plek te bieden, heb je een loketfunctie waar advies kan worden gevraagd. Dit betekent dat je -net als bij ongewenst gedrag- eerst het verhaal aanhoort en ruimte geeft aan de spanningen en emoties van de melder. Pas daarna stel je vragen om fictie en feiten te scheiden. Samen met de melder stel je vervolgens vast of een vermoeden van misstand of schending van integriteit aan de orde is.

Je verkent samen met de melder de mogelijkheden van de verschillende vervolgstappen, bijvoorbeeld de melding binnen de organisatie doorzetten. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid de misstand zelf te onderzoeken en de juiste maatregelen te treffen. Verder adviseer je het management gevraagd en ongevraagd over meldingen en ondersteunt de organisatie bij het bevorderen/in stand houden van een veilige en gezonde werkomgeving.

De module Integriteit
De module is voor mensen die de opleiding vertrouwenspersoon afgerond hebben.
Als je de 3-daagse opleiding afgerond hebt dien je eerst de ‘Introductie integriteit’ te volgen waarna je kunt doorstromen naar de ‘Verdieping integriteit.
Vertrouwenspersonen die de 4-daagse opleiding afgerond hebben kunnen zich direct inschrijven voor de ‘Verdieping integriteit’.

Gratis brochure
Opleiding vertrouwenspersoon integriteit (VPI)
 • Lesmateriaal inbegrepen

 • Inclusief verblijfskosten

 • LVV erkende certificering

 • Een jaar gratis support

LVV geaccrediteerde opleiding

De inhoud van de module

 • Juridische kennis en wettelijke kaders van integriteitsschendingen.

 • Opzetten en invoeren integriteitsbeleid.

 • De cultuur van een organisatie in kaart brengen.

 • Het belang van een gedragscode.

 • Omgaan met dilemma’s en deze bespreekbaar maken.

 • Belangrijke spelers in het krachtenveld binnen de organisatie identificeren.

 • Afspraken maken met de opdrachtgever over sparren en melden.

 • Verdieping van de adviesvaardigheden door inzicht van trek- en duwstijlen.

 • Je kent de verschillen tussen de functie integriteit en ongewenste omgangsvormen.

 • Je kunt van rol wisselen tussen ongewenste omgangsvormen en een integriteitschending, en kent taakinhoud en afbakening van beide rollen.

 • Je weet wat schending van integriteit inhoudt.

 • Je kunt feiten en fictie scheiden in het verhaal van de melder en eigen oordelen erbuiten houden.

 • Je kunt het krachtenveld binnen een organisatie in beeld brengen.

 • Je kunt de mogelijkheden en risico’s van het melden in kaart brengen en de melder begeleiden bij het maken van een keuze.

 • Je kunt de organisatie informeren over de functie van de vertrouwenspersoon integriteit.

 • Je bent in staat om ook moeilijke boodschappen bespreekbaar te maken bij het management.

Voor wie?

Voor vertrouwenspersonen die zich willen verdiepen in integriteit en/of professioneel willen omgaan met meldingen die betrekking hebben op (vermeende) misstanden c.q. integriteitsschendingen.
Als je de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon bij ons gevolgd hebt kun je direct instromen bij de 1-daagse ‘Verdieping integriteit‘. Je ontvangt dan een certificaat dat daarop afgestemd is.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat als zij 100% van de tijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan. Het certificaat kan, voor vertrouwenspersonen die bij CRP geregistreerd staan, ingediend worden t.b.v. herregistratie (18 PE-uren).

Duur & studiebelasting

Twee dagen van twee dagdelen (ochtend en middag). Voor de studiebelasting dien je, buiten de lesdagen, rekening te houden met 7 à 8 uur.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Locatie(s)

De module wordt op meerdere locaties en incompany gegeven.

Module vertrouwenspersoon integriteit

675,-vrijgesteld van btw
Voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Inclusief verblijfskosten
 • LVV erkende certificering
 • Een jaar gratis support

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief