Module vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Daar hoort een interne meldregeling bij, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden. De rol van de vertrouwenspersoon integriteit (VPI) is hier belangrijk. Net als de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag biedt deze een veilig platform en aanspreekpunt om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden.

Mits afgesproken met de organisatie mag je als vertrouwenspersoon onder voorwaarde van vertrouwelijkheid van gedachten wisselen met een melder. Door medewerkers en management een veilige en neutrale plek te bieden, heb je een loketfunctie waar advies kan worden gevraagd. Dit betekent dat je – net als bij ongewenst gedrag – eerst het verhaal aanhoort en ruimte geeft aan de spanningen en emoties van de melder. Pas daarna stel je vragen om fictie en feiten te scheiden. Samen met de melder stel je vervolgens vast of een vermoeden van misstand of schending van integriteit aan de orde is.

Je verkent samen met de melder de mogelijkheden van de verschillende vervolgstappen, bijvoorbeeld de melding binnen de organisatie doorzetten. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid de misstand zelf te onderzoeken en de juiste maatregelen te treffen. Verder adviseer je het management gevraagd en ongevraagd over meldingen en ondersteunt de organisatie bij het bevorderen/in stand houden van een veilige en gezonde werkomgeving.

Kerntaken en competenties die het LVV hanteert

 • Een melder opvangen, begeleiden, informeren en adviseren.
 • Een organisatie voorlichten en informeren.
 • Management en bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
Startdata en locaties
Gratis brochure
Opleiding vertrouwenspersoon integriteit (VPI)
 • Lesmateriaal inbegrepen

 • Inclusief verblijfskosten

 • LVV erkende certificering

 • Een jaar gratis support

LVV geaccrediteerde opleiding

De inhoud van de module

 • Juridische kennis en wettelijke kaders van integriteitsschendingen.

 • Opzetten en invoeren integriteitsbeleid.

 • De cultuur van een organisatie in kaart brengen.

 • Het belang van een gedragscode.

 • Omgaan met dilemma’s en deze bespreekbaar maken.

 • Belangrijke spelers in het krachtenveld binnen de organisatie identificeren.

 • Afspraken maken met de opdrachtgever over sparren en melden.

 • Verdieping van de adviesvaardigheden door inzicht van trek- en duwstijlen.

 • Je kent de verschillen tussen de functie integriteit en ongewenste omgangsvormen.

 • Je kunt van rol wisselen tussen ongewenste omgangsvormen en een integriteitschending, en kent taakinhoud en afbakening van beide rollen.

 • Je weet wat schending van integriteit inhoudt.

 • Je kunt feiten en fictie scheiden in het verhaal van de melder en eigen oordelen erbuiten houden.

 • Je kunt het krachtenveld binnen een organisatie in beeld brengen.

 • Je kunt de mogelijkheden en risico’s van het melden in kaart brengen en de melder begeleiden bij het maken van een keuze.

 • Je kunt de organisatie informeren over de functie van de vertrouwenspersoon integriteit.

 • Je bent in staat om ook moeilijke boodschappen bespreekbaar te maken bij het management.

Doelgroep

Vertrouwenspersonen die de basisopleiding hebben gevolgd of in het bezit zijn van een geldige LVV-certificering.

Certificering

Cursisten kunnen alleen certificeren als zij 100% van de opleidingstijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan. In overleg is het mogelijk een cursusdag in te halen of, eenmalig kosteloos, een herexamen te doen. De module integriteit geldt als bij-/nascholing voor vertrouwenspersonen en kan aangewend worden t.b.v. herregistratie bij de CRP/LVV (18 PE-uren).

Toelatingseisen

Minimaal een MBO+ denkniveau. Voor toelating tot het volgen van deze module is een intakegesprek met een van de trainers verplicht.

Duur & studiebelasting

Twee dagen van twee dagdelen (ochtend en middag). Voor de studiebelasting dien je, buiten de lesdagen, rekening te houden met 7 à 8 uur.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Locatie(s)

De module wordt op meerdere locaties en incompany gegeven.

Module vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

675,-vrijgesteld van btw
Voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Inclusief verblijfskosten
 • LVV erkende certificering
 • Een jaar gratis support

Startdata en locaties

Vertrouwenspersoon integriteit.
Klik op “Alle startdata en locaties” voor een volledig overzicht.

Alle startdata en locaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief