Module Vertrouwenspersoon integriteit

De Wet bescherming klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan vijftig medewerkers om beleid rond integriteit te voeren. Dat geldt ook voor organisaties in de financiële sector met minder dan vijftig werknemers. Onderdeel van dat beleid is een interne meldprocedure. Hier kunnen werknemers meldingen doen van vermoedelijke, werkgerelateerde misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is én meldingen van een handeling of een nalatigheid die in strijd is met bepaalde Europese wet- of regelgeving.

De vertrouwenspersoon kan hierin een belangrijke rol vervullen door als aanspreekpunt of als sparringpartner integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken, en door ondersteuning te bieden bij de daadwerkelijke melding en het onderzoek dat daarop volgt. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon biedt de werkgever de mogelijkheid dat de werknemer een adviseur in vertrouwen kan raadplegen.

Dit betekent dat je als vertrouwenspersoon, net als bij ongewenst gedrag, eerst het verhaal van de medewerker aanhoort en ruimte geeft aan de spanningen en emoties van de melder. Samen met de melder stel je vervolgens vast of er sprake is van een vermoeden van een misstand of een integriteitsschending. Je verkent samen met de melder de mogelijkheden van de verschillende vervolgstappen, bijvoorbeeld het doorzetten van de melding binnen de organisatie. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid de misstand zelf te onderzoeken en de juiste maatregelen te treffen.

Verder adviseer je het management gevraagd en ongevraagd over meldingen en ondersteunt de organisatie bij het bevorderen en het in stand houden van een veilige, prettige en integere werkomgeving.

Opleiding vertrouwenspersoon integriteit (VPI)
 • Lesmateriaal inbegrepen

 • Inclusief verblijfskosten

 • LVV erkende certificering

 • Een jaar gratis support

De inhoud van de module

 • Juridische kennis en wettelijke kaders van integriteitsschendingen.

 • Opzetten en invoeren integriteitsbeleid.

 • De cultuur van een organisatie in kaart brengen.

 • Het belang van een gedrags-/integriteitscode.

 • Omgaan met dilemma’s en deze bespreekbaar maken.

 • Belangrijke spelers in het krachtenveld binnen de organisatie identificeren.

 • Afspraken maken met de opdrachtgever over sparren en melden.

 • Verdieping van de adviesvaardigheden door inzicht van trek- en duwstijlen.

 • Je kent de verschillen tussen de functie integriteit en ongewenste omgangsvormen.

 • Je kunt van rol wisselen tussen ongewenste omgangsvormen en een integriteitschending, en kent taakinhoud en afbakening van beide rollen.

 • Je weet wat schending van integriteit inhoudt.

 • Je kunt feiten en fictie scheiden in het verhaal van de melder en eigen oordelen erbuiten houden.

 • Je kunt het krachtenveld binnen een organisatie in beeld brengen.

 • Je kunt de mogelijkheden en risico’s van het melden in kaart brengen en de melder begeleiden bij het maken van een keuze.

 • Je kunt de organisatie informeren over de functie van de vertrouwenspersoon integriteit.

 • Je bent in staat om ook moeilijke boodschappen bespreekbaar te maken bij het management.

Voor wie?

Voor vertrouwenspersonen die zich willen verdiepen in integriteit en/of professioneel willen omgaan met meldingen die betrekking hebben op (vermeende) misstanden c.q. integriteitsschendingen.
Als je bij Hobéon SKO al, als vertrouwenspersoon, in het beroepsregister staat kun je direct instromen bij de 1-daagse ‘Verdieping integriteit‘. Je ontvangt dan een certificaat dat daarop afgestemd is.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat als zij 100% van de tijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan. Het certificaat kan, voor vertrouwenspersonen die bij Hebéon SKO geregistreerd staan, ingediend worden t.b.v. herregistratie.

Duur & studiebelasting

De opleiding Vertrouwenspersoon bestaat uit vier dagen en de Verdieping integriteit uit één dag. Voor de studiebelasting dien je voor de 5-daagse, buiten de lesdagen, rekening te houden met 18 uur.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Locatie(s)

De module wordt op meerdere locaties en incompany gegeven.

Module vertrouwenspersoon integriteit

1795,-vrijgesteld van btw
Voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Inclusief verblijfskosten
 • LVV erkende certificering
 • Een jaar gratis support

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief