Module Vertrouwenspersoon integriteit

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Daar hoort een interne meldregeling bij, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden. De rol van de vertrouwenspersoon die als meld-/aanspreekpunt fungeert is hier belangrijk. Als vertrouwenspersoon biedt je een veilig platform om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden.

Mits afgesproken met de organisatie mag je als vertrouwenspersoon onder voorwaarde van vertrouwelijkheid van gedachten wisselen met een melder. Door medewerkers en management een veilige en neutrale plek te bieden, heb je een loketfunctie waar advies kan worden gevraagd. Dit betekent dat je -net als bij ongewenst gedrag- eerst het verhaal aanhoort en ruimte geeft aan de spanninge