Taal als analyse-instrument

Hoe we een ervaring verwoorden, zegt veel over hoe we onbewust denken. We praten vanuit ons onderbewuste. Hoe een melder iets verwoordt, zegt dus veel over hoe hij ‘in elkaar zit’. Voor de vertrouwenspersoon geeft een analyse van de manier waarop de klacht wordt verwoord dan ook veel extra informatie. Deze kennis kun je in het gesprek gebruiken om sneller en dieper tot de kern van het probleem te komen en beter in te spelen op de behoefte van de klager/melder.

J