Verdieping integriteit

De Wet bescherming klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan vijftig medewerkers om beleid rond integriteit te voeren. Onderdeel hiervan is een interne meldprocedure. Hier kunnen werknemers meldingen doen van vermoedelijke, werkgerelateerde misstanden waarbij het maatschappelijk belang in het geding is én meldingen van een handeling of een nalatigheid die in strijd is met bepaalde Europese wet- of regelgeving.

Als vertrouwenspersoon speel je hier een belangrijke rol in door als aanspreekpunt of als sparringpartner integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken. Dit betekent dat je als vertrouwenspersoon, net als bij ongewenst gedrag, eerst het verhaal aanhoort en ruimte geeft aan de spanningen en emoties van de melder. Pas daarna stel je vragen om fictie en feiten helder te krijgen. Samen met de melder stel je vervolgens vast of er sprake is van een vermoeden van een misstand of een integriteitsschending. Je ondersteunt de melder bij de te zetten stappen, de eventuele daadwerkelijke melding en het onderzoek dat daarop volgt.

Startdata en locaties
Gratis brochure
Bijscholing psychologische valkuilen
 • Lesmateriaal inbegrepen

 • Inclusief verblijfskosten

 • Bewijs van deelname

 • Inclusief hand-out

Geaccrediteerde bijscholingen

De inhoud van de bijscholing

Aan de orde komt:

 • Het begrip integriteit binnen organisaties, de Wet bescherming klokkenluiders, de EU-richtlijn die hieraan ten grondslag ligt en de juridische kaders waar een interne meldregeling aan moet voldoen.
 • Beleid op het gebied van integriteit binnen organisaties.

 • Oordeelvorming over de ernst en het (maatschappelijk) belang bij een vermoeden van een misstand.

 • Mogelijke routes en hierover de melder adviseren of doorverwijzen naar de juiste persoon of instanties.

 • Het bespreekbaar maken van ethische dilemma’s zodat een gewetensbezwaarde een gedegen keuze kan maken.

 • Reflecteren, het informeren over beleid en het geven van voorlichting m.b.t. integriteit.

 • De-escaleren en het toepassen van de escalatieladder integriteit.

Voor wie?

Voor vertrouwenspersonen die (ook) willen fungeren als vertrouwenspersoon integriteit. Voor deelname dien je de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon afgerond hebben of de BNS Introductie integriteit gevolgd hebben.

Doel

Het doel van de bijscholing Verdieping integriteit is de vertrouwenspersoon uit-/toe te rusten om professioneel om te gaan met meldingen die betrekking hebben op vermoedens van misstanden c.q. integriteitsschendingen.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat als zij 100% van de tijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan. Het certificaat kan, voor vertrouwenspersonen die bij CRP geregistreerd staan, ingediend worden t.b.v. herregistratie (9 PE-uren).

Duur

De workshop omvat twee dagdelen (ochtend en middag). Daarnaast dien je rekening te houden met 4 uur huiswerk.

Verdieping integriteit

350,-vrijgesteld van btw
Voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Inclusief verblijfskosten
 • Bewijs van deelname
 • Inclusief hand-out

Profiteren van de combideal? Kies twee bij-/nascholingen uit het aanbod en ontvang 10% korting. Om van dit tijdelijke aanbod gebruik te maken kun je contact met ons opnemen.

Startdata en locaties

Geaccrediteerde bijscholingen voor vertrouwenspersonen

Alle startdata en locaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief