Verdieping integriteit

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Daar hoort een interne meldregeling bij, zodat medewerkers veilig (vermeende) misstanden kunnen melden. Als vertrouwenspersoon kun je het aanspreekpunt zijn om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden.

Mits afgesproken met de organisatie mag je als vertrouwenspersoon onder voorwaarde van vertrouwelijkheid van gedachten wisselen met een melder. Door medewerkers en management een veilige en neutrale plek te bieden, heb je een loketfunctie waar advies kan worden gevraagd. Dit betekent dat je eerst het verhaal aanhoort en ruimte geeft aan de spanningen en emoties van de melder. Pas daarna stel je vragen om fictie en feiten te scheiden. Samen met de melder stel je vervolgens vast of een vermoeden van misstand of schending van integriteit aan de orde is.

Startdata en locaties
Gratis brochure
Bijscholing psychologische valkuilen
 • Lesmateriaal inbegrepen

 • Inclusief verblijfskosten

 • Bewijs van deelname

 • Inclusief hand-out

Geaccrediteerde bijscholingen

De inhoud van de bijscholing

Aan de orde komt:

 • Het begrip integriteit binnen organisaties, de wettelijk kaders en de wet/functie van het Huis voor Klokkenluiders.

 • Beleid op het gebied van integriteit binnen organisaties.

 • Oordeelvorming over de ernst en het (maatschappelijk) belang bij een vermoeden van een misstand.

 • Mogelijke routes en hierover de melder adviseren of doorverwijzen naar de juiste persoon of instanties.

 • Het bespreekbaar maken van ethische dilemma’s zodat een gewetensbezwaarde een gedegen keuze kan maken.

 • Reflecteren, het informeren over beleid en het geven van voorlichting m.b.t. integriteit.

 • De-escaleren en het toepassen van de escalatieladder integriteit.

Voor wie?

Voor vertrouwenspersonen die (ook) willen fungeren als vertrouwenspersoon integriteit. Voor deelname dien je de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon afgerond hebben of de BNS Introductie integriteit gevolgd hebben.

Doel

Het doel van de bijscholing Verdieping integriteit is de vertrouwenspersoon uit-/toe te rusten om professioneel om te gaan met meldingen die betrekking hebben op vermoedens van misstanden c.q. integriteitsschendingen.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat als zij 100% van de tijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan. Het certificaat kan, voor vertrouwenspersonen die bij CRP geregistreerd staan, ingediend worden t.b.v. herregistratie (9 PE-uren).

Duur

De workshop omvat twee dagdelen van 4 uur (ochtend en middag). Daarnaast dien je rekening te houden met 4 uur huiswerk.

Introductie integriteit

350,-vrijgesteld van btw
Voldoet aan de Kwaliteitscode voorOpleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Inclusief verblijfskosten
 • Bewijs van deelname
 • Inclusief hand-out

Profiteren van de combideal? Kies twee bij-/nascholingen uit het aanbod en ontvang 10% korting. Om van dit tijdelijke aanbod gebruik te maken kun je contact met ons opnemen.

Startdata en locaties

Geaccrediteerde bijscholingen voor vertrouwenspersonen

Alle startdata en locaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief