Verdieping integriteit

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Daar hoort een interne meldregeling bij, zodat medewerkers veilig (vermeende) misstanden kunnen melden. Als vertrouwenspersoon kun je het aanspreekpunt zijn om integriteitskwesties vertrouwelijk te bespreken en veilig te melden.

Mits afgesproken met