Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP), Postbus 2199, 3800 CD Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
LIVP verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken nadat je deze verstrekt hebt:
– NAW-gegevens
– Contactgegevens
– Geboortedatum en -plaats
– Telefoonnummer en e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het LIVP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verwerken van aanvragen en opdrachten;
– het verwerken van aanmeldingen voor het volgen van een opleiding, training of workshop;
– het verstrekken van informatie en/of sturen van bestelling(en), studiemateriaal en/of brochure(s);
– de toegang te verstrekken/verkrijgen tot het e-learningprogramma;
– het vervaardigen van diploma’s en/of certificaten en toezending daarvan;
– om je te informeren of met je te communiceren via mail (ook nieuwsbrief), telefoon of chat;
– het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
– overige dienstverleningen