Dilemmaspel ongewenste omgangsvormen

Het spel is ontwikkeld om inzicht te geven in de dilemma’s en grenzen van ongewenst gedrag die in elke organisatie spelen. Met dit spel worden op een speelse manier diverse dilemma’s in alle facetten bespreekbaar gemaakt en tegelijk inzicht gegeven in de functie en de positie van de vertrouwenspersoon.

Het spel is vormgegeven als een ganzenbord: een speelveld met vragen en opdrachten, dobbelstenen en pionnen. Het wordt gespeeld met kaartjes met vragen en opdrachten over actuele casussen rond het thema ongewenste omgangsvormen en met kennisvragen over de functie van de vertrouwenspersoon.

Inhoud van het spel

Integriteit

Het dilemmaspel kan uitgebreid worden met vragen over deze casuïstiek en met kenniskaarten over de functie vertrouwenspersoon integriteit.

Opties en kosten

1. Dilemmaspel ongewenste omgangsvormen = € 57,50
2. Set kaarten integriteit = € 15,95
3. Dilemmaspel ongewenste omgangsvormen + uitbreiding met integriteit = € 69,50
Genoemde prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten.

Mogelijke spelers

Het spel kan in organisaties gespeeld worden met groepjes medewerkers of met de directie, bijvoorbeeld het managementteam of een projectgroep. Het doel is gesprekken op gang te brengen rond de thema’s omgangsvormen of integriteit.

Communicatievaardigheden en -technieken helpen de vertrouwenspersoon bij het optimaal kunnen spelen en bij het inzetten als voorlichtingsmateriaal en/of introductie-instrument.

ISBN: 9789082312812

Bestel het dilemmaspel

Na het plaatsen van de bestelling ontvang je een mail met daarin de betaalinformatie per optie. Zodra je betaling ontvangen is wordt de bestelling verstuurd en ontvang je de factuur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief