Dilemmaspel ethiek en integriteit op de werkvloer

Het doel van het spel is organisaties en vertrouwenspersonen te ondersteunen in het inzichtelijk en bespreekbaar maken van ethiek en integriteit op de werkvloer. Het spel biedt Dilemma’s, stellingen en (kennis)vragen waarmee op een ongedwongen manier met elkaar van gedachten gewisseld kan worden over (on)gewenst gedrag.

Het spel is vormgegeven als een ganzenbord: een speelveld met vragen en opdrachten, dobbelstenen en pionnen. Het wordt gespeeld met vier sets kaarten met vragen en opdrachten over actuele casussen rond het thema ongewenste omgangsvormen, ethiek en integriteit en met kennisvragen over de functie van de vertrouwenspersoon.