Opleiding vertrouwenspersoon

Waarom een opleiding tot vertrouwenspersoon? In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat bekent o.a. dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/ geweld en discriminatie. Een klachtenregeling is veelal een onderdeel van het beleid evenals het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Taken van een vertrouwenspersoon

 • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders.
 • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Het werk van de vertrouwenspersoon is veelzijdig en vereist uitstekende gespreksvaardigheden en presentatietechnieken.

Startdata en locaties
Gratis brochure

Krijg meer informatie tijdens een informatiebijeenkomst >

Opleiding vertrouwenspersoon
 • Lesmateriaal inbegrepen

 • Inclusief verblijfskosten

 • LVV erkende certificering

 • Dilemmaspel als cadeau

 • Een jaar gratis support

LVV geaccrediteerde opleiding

De inhoud van de opleiding

Hoe zijn de wettelijke kaders waarbinnen doel en functie van een vertrouwenspersoon geregeld zijn en welk profiel en competenties zijn ervoor nodig.

Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Je leert te onderzoeken wanneer een klacht gegrond is en welke (formele of informele) weg de melder met ondersteuning van de vertrouwenspersoon kan volgen om dit ongewenste gedrag te laten stoppen en de schade te beperken zowel voor melder als aangeklaagde en organisatie.

Hoe kun je de verschillende soorten gevoelens herkennen, hoe bouw je een diepgaand contact met een klager op en hoe kun je zonder oordeel waarnemen. Je leert onderscheid maken tussen jouw belevingswereld en die van de klager, en tussen de verschillende emoties. Je leert zintuigspecifiek feedback te geven met behulp van geweldloze communicatie.

Hoe je kaders stelt, zorgt voor de juiste opvang, hoe je een goed gesprek opbouwt, hoe je samen met de klager tot een passende oplossing komt, -eventuele- consequenties helder krijgt en het gesprek goed afsluit.

Aan de orde komen vormen van ongewenst gedrag en de gevolgen voor het slachtoffer. Je leert bij elke vorm een passende werkwijze/procedure te hanteren waarbij de schade voor de klager, lastveroorzaker(s) en organisatie zoveel mogelijk beperkt wordt.

Waar mogelijk gaat de voorkeur uit naar de informele route: oplossen tussen de betrokken perso(o)n(en). Daarnaast leer je in welke situatie een informele route niet (meer) toepasbaar is c.q. volstaat en welke informele routes bewandeld kunnen worden.

Je wordt bekend gemaakt met de functie van een klachtenregeling en die van een klachtencommissie. Ook leer je hoe een klachtencommissie werkt en welke veelvoorkomende vormvoorwaarden er zijn voor een gegronde/ontvankelijke klacht.

Wanneer en naar wie (ver)wijs je zo nodig door: instanties of specialisten. Daarvoor stel je een sociale kaart samen, zodat je een melder adequaat kunt verwijzen. Ook breng je de organisatie waarvoor je werkt in kaart, zodat je weet bij wie je moet zijn om je rapporterende, preventieve en voorlichtende taak te vervullen.

De Ondernemingsraad (OR) en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) spelen een belangrijke rol bij o.a. het PSA-beleid, het inventariseren van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en bijvoorbeeld het aanstellen/aanwenden van een vertrouwenspersoon. Je raakt bekend met de rol en verantwoordelijkheid van de OR en RI&E.

Als vertrouwenspersoon krijg je te maken met integriteitskwesties. Je leert hoe je de scheidslijn bepaald tussen een klacht over ongewenste omgangsvormen en een melding over een (vermeend) misstand c.q. integriteitsschending.

Als vertrouwenspersoon kun je mensen die komen met een integriteitskwestie opvangen en adviseren. Daarnaast word je bekend gemaakt met de mogelijke routes en het doorverwijzen, van de melder, naar de juiste persoon of instantie.

De Wet Huis voor Klokkenluiders en andere juridische aspecten.

Voor wie?

De opleiding is voor mensen die zich willen ontwikkelen tot een professioneel intern of extern vertrouwenspersoon.

Certificering

Cursisten kunnen alleen certificeren als zij 100% van de opleidingstijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan. In overleg is het mogelijk een cursusdag in te halen of, eenmalig kosteloos, een herexamen te doen.
Mediator en geregistreerd in het MfN register? De opleiding kan aangemeld worden voor 38 PE-uren.

Toelatingseisen

Voor de opleiding tot vertrouwenspersoon geldt minimaal een MBO+ denkniveau.

Duur & studiebelasting

Vier dagen van twee dagdelen (ochtend en middag). Voor de studiebelasting dien je, buiten de lesdagen om, rekening te houden met 10 uur.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Locatie(s)

De opleiding wordt gegeven in Amersfoort (Leusden), Eindhoven (Best), Enschede (Twente), Hoogeveen (Drenthe), Groningen (Paterswolde), Leeuwarden (Warten), Rotterdam (Ridderkerk) en Zwolle (Overijssel).

Voor organisaties kan de opleiding incompany gegeven worden.

Bonus

Na afronding van je opleiding bij het LIVP kun je gebruik maken van diverse diensten.

 • Zo is er een sparringpartner beschikbaar die je telefonisch kunt raadplegen.

 • Kun je na-/bijscholing volgen en je aansluiten bij een intervisiegroep.

 • Wanneer je als interne vertrouwenspersoon aan de slag gaat kun je, voor jouw organisatie, een externe vertrouwenspersoon van het LIVP aanwenden.

 • Daarnaast heeft het LIVP een zelfstandig opererende externe klachtencommissie waarop een beroep gedaan kan worden.

Opleiding vertrouwenspersoon

1395,-vrijgesteld van btw
Voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Inclusief verblijfskosten
 • LVV erkende certificering
 • Dilemmaspel als cadeau
 • Een jaar gratis support

Combineer de opleiding met de 1-daagse bij-/nascholing Verdieping integriteit en bespaar € 50,-
De totale investering is dan € 1.695,- (vrijgesteld van btw).


Neem contact met ons op als je in de agenda niet jouw gewenste combi kunt maken.

Startdata en locaties

Opleiding vertrouwenspersoon.
Klik op “Alle startdata en locaties” voor een volledig overzicht.

Alle startdata en locaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief