(In)company opleiding, trainingen en workshops

Ben je op zoek naar een opleiding of training voor de organisatie, het team of enkele collega’s? Wil je een programma dat past bij de wensen van jouw organisatie? Dan biedt een (in)company c.q. in-house opleiding, training of workshop van het LIVP veel voordelen.

Als groep leer en werk je, met collega’s, toe naar een gemeenschappelijk -en vooraf bepaald- doel.

De leerstof is toegesneden op de eigen organisatie. Al onze trainingen worden aangepast/afgestemd aan jouw specifieke vraag of behoefte waardoor de theorie optimaal aansluit bij de praktijksituatie.

Vraag een voorstel aan
Gratis brochure
Incompany
 • Afstemming training op leerbehoefte van de individuele deelnemers is mogelijk.

 • Tijdens de training wordt aandacht besteed aan teamvorming.

 • Open communicatie, binding en doelgerichtheid zijn de kernwaarden binnen onze trainingen.

Onze expertises

Veelgevraagde (in)company trainingen

Incompany vertrouwenspersonen opleiden kan al vanaf 3 deelnemers. Op de dagen starten we om 09.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Er wordt een uur uitgetrokken voor de lunch en tussendoor zijn er enkele korte onderbrekingen/pauzes. De deelnemers dienen tenminste te beschikken over een MBO+ denkniveau. Op de laatste dag is er een schriftelijk- en praktijkexamen. Wanneer de deelnemers alle lesuren gevolgd en het examen positief afgerond hebben ontvangt men een persoonlijk certificaat dat geaccrediteerd is door de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Meer over de inhoud van de opleiding.
Meer over de module integriteit.

Over omgangsvormen kan gesteld worden dat deze per cultuur verschillen en mede impact hebben op de beleving van ons leven. Binnen organisaties gelden ook omgangsvormen. Deze verschillen per branche doch zijn er een aantal basisprincipes die overal van toepassing zijn:
Nemen we de ander serieus? Hebben we respect voor elkaar? Hoe gaan wij om met waardering? Hoe staan wij tegenover roddelen? Tijdens de workshop komen o.a. deze vragen aan de orde en gaan we samen de ‘gewenste omgangsvormen’ in kaart brengen.

Binnen teams kunnen frustraties ontstaan die het samenwerken saboteren, zoals: gebrek aan vertrouwen, angst voor confrontatie, gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken. Hierbij staat het model van Patrick Lencioni (specialist in teameffectiviteit) centraal aangevuld met methodieken voor het creëren van veiligheid binnen teams.

In de omgang tussen mannen en vrouwen zijn grenzen zeer belangrijk voor de onderlinge veiligheid. Zeker in werksituaties waar ego, macht en invloed soms een -zeer- discutabele rol spelen. Wat zijn grenzen en hoe zijn ze ontstaan en hoe komt het dat men ze zo verschillend interpreteert? In deze 1-daagse workshop gaan we dieper in op het thema “Respecteren van elkaars grenzen’.

 • Definitie van grenzen, welke grenzen onderscheiden we
 • Van grenzen ervaren, niet ervaren tot handhaven
 • Van imprints tot ouderboodschappen, opvoeding/ onderwijs
 • Normen, waarden en polariteiten
 • Onschuld, schuld en schaamte
 • Veilige feedback en Nee zeggen
 • Daders en slachtoffers
 • Sociale controle
 • Uitreiken voor hulp/ aangifte doen

“Grensoverschrijding is de moordenaar van de identiteit”
(Piet Weisfelt)

Als bevoegd gezag draag je verantwoordelijkheid voor een sociaal veilige (werk)omgeving. Echter dragen ook andere posities in de organisatie een verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan HR(M), OR en leidinggevenden. Ongewenste omgangsvormen vinden veelal plaats buiten het gezichtsveld. Als verantwoordelijke ben je dan afhankelijk van hetgeen je bereikt. Toch kun je er alert op en signalen herkennen. In deze 1-daagse training krijg je handvatten en ontdek je sneller wat er zich (ongewenst) voordoet en wat er zich ‘onder de radar’ afspeelt.

Een effectief team presteert beter dan som van de teamleden. Dat komt omdat ze elkaar motiveren, uitdagen en versterken. Een team kan pas effectief en plezierig samenwerken als de leden bereid zijn open met elkaar om te gaan. Veiligheid is dus cruciaal voor het functioneren van een team. Als een organisatie onze hulp inroept om de samenwerking te versterken, vragen wij altijd eerst aan de leiding hoe het zit met de veiligheid binnen het team. Regelmatig krijgen we dan als antwoord: ‘Prima, ze gaan heel gezellig met elkaar om.’ Maar als het thema veiligheid binnen het team besproken wordt blijkt regelmatig dat die veiligheid ver te zoeken is. Teamleden schieten regelmatig in hun Burcht en durven zich niet werkelijk uit te spreken.

De eerste stap naar het doorbreken van de onveilige werksfeer is de theorie rond de Burcht uit te leggen en daar een aantal oefeningen mee te doen. Dan leren de teamleden niet alleen hun eigen burchtreacties (te her)kennen, maar ook die van de anderen. Dan zijn ze ook in staat een collega uit te nodigen om zich uit te spreken en uit zijn/haar burcht te stappen. Als ieder lid zich durft uit te spreken, verdwijnen onderliggende spanningen en ontstaat er een (h)echt team.

Om de veiligheid binnen teams te vergroten organiseren wij een workshop van een halve dag waarin we starten met een test over veiligheid. De uitkomsten worden gezamenlijk besproken. Daarna volgt een uitleg over de theorie van de Burchtreacties en een aantal oefeningen om de deze helder te krijgen. Het effect is dat het team in staat is open met elkaar te communiceren en elkaar aan te spreken. Er ontstaat een sfeer van harmonie en de leden krijgen begrip voor elkaar. Lees ook dit uitgebreide blogbericht.

Verbeter de communicatie door wezenlijk contact te maken en te begrijpen wat de ander werkelijk bedoelt. Dat klinkt zó eenvoudig maar in de praktijk blijkt dat vaak anders te zijn. Tijdens de workshop wordt dieper ingegaan op het voeren van effectieve communicatie.

Hoe vertel je een collega dat je niet tevreden bent met diens werkwijze? En hoe reageer je als jij zo’n boodschap krijgt? Feedback geven én ontvangen blijkt nog vaak een uitdaging binnen organisaties en teams. Ondanks dat de welbekende koffiemachineverhalen en wandelganggeruchten minder bevorderlijk zijn voor het onderlinge vertrouwen, is er weinig ruimte voor effectieve feedback. Download de informatie over deze workshop.

Tijdens een opfrisdag voor vertrouwenspersonen worden de ontwikkelingen en veranderingen doorgenomen. Ook kan de training toegespitst worden op onderdelen voor het goed (blijven) uitoefenen van de functie. Doel is om de interne vertrouwenspersonen de juiste informatie en tools mee te geven zodat men weer up-to-date is.

Hoe sterk is uw team vertrouwenspersonen?
Interne en eventueel externe vertrouwenspersonen kunnen door LIVP ondersteund worden bij het uitoefenen van hun functie als team binnen de organisatie. Denk hierbij aan het faciliteren van intervisie bijeenkomsten, signaleren van trends rondom meldingen en het adviseren van directie en leidinggevenden. De onderlinge samenwerking wordt verhoogd, waardoor de vertrouwenspersonen als groep (gaan) fungeren en een sterkere positie kunnen innemen binnen de organisatie.

Twee à drie trainingsdagen waarin de volgende thema’s centraal staan: Het bieden van adequate opvang aan medewerkers die tijdens de uitoefening van hun functie een schokkende gebeurtenis meemaken én het tijdig signaleren van dreigende verwerkingsproblematiek en zo nodig doorverwijzen naar een externe deskundige.

Een training of workshop toegesneden op de behoefte van de organisatie? Laat ons weten welke behoefte er is door onderstaand formulier in te vullen.

Diverse mogelijkheden

De suggesties aan de linkerkant zijn enkele opties. Graag komen wij met jou in contact om te onderzoeken hoe medewerkers, teams of organisatie tot groei en ontwikkeling gestimuleerd kunnen worden.

Wij dragen graag bij aan het creëren van een sociaal veilige en integere (werk)omgeving voor zowel de organisatie alsook de medewerkers.

Doel

Elke training en workshop heeft als doel de prestaties te verbeteren middels het geven van inzichten en/of het creëren van bewustwording in gedrag, processen en patronen.

Aanpak

Een cognitieve benadering en theoretische modellen in combinatie met zelf ervaren dat wezenlijk resultaat oplevert en directe toepasbaarheid biedt naar de dagelijkse praktijk.

Incompany

Ook kunnen geaccrediteerde bijscholingen (in)company gegeven worden. Met het LVV-erkend certificaat kunnen vertrouwenspersonen die bij CRP geregistreerd staan deze indienen t.b.v. herregistratie.

Aanvullende diensten

Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen (LIVP) adviseert, ondersteunt en faciliteert organisaties bij alle aspecten rondom sociale veiligheid en integer gedrag. Bekijk ook de andere diensten.

Vraag een voorstel aan

(In)company training of workshop

  Dhr.Mevr.

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief