Werken met humor

Een gesprek in een provocatief jasje. Humor werkt helend, relativeert en nodigt uit om op een andere manier te kijken. Samen met warmte en uitdaging is dit de basishouding van een provocatief vertrouwenspersoon. Je hebt de keuze om humor toe te laten wanneer dit ondersteunend is in het gesprek. Het is de manier om het onuitspreekbare boven tafel te krijgen en het zware dragelijk te maken.

In deze bijscholing leer je te werken met een mix van humor, warmte en uitdaging als positieve gespreksmethode. Humor werkt helend, uitdagen geeft andere perspectieven en warmte zorgt voor het juiste contact. Het gespreksmodel werkt als een leidraad in het gesprek. Deze bijscholing g