Laden Evenementen

Deze LVV-erkende bij-/nascholing ‘Verdieping Integriteit’ wordt online en live gegeven en omvat 1 dag van 10.00 tot ca. 16.00 uur. Het lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

De bijscholing ‘Verdieping integriteit’ is voor vertrouwenspersonen die professioneel willen (kunnen) omgaan met meldingen die betrekking hebben op vermoedens van misstanden c.q. integriteitsschendingen.
Om deel te kunnen nemen dien je de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon afgerond te hebben of de bijscholing Introductie integriteit gevolgd te hebben.

Inhoud
Er wordt (dieper) ingegaan op het begrip integriteit binnen organisaties, de wettelijk kaders en de wet/functie van het Huis voor Klokkenluiders. Je leert de organisatie te informeren over beleid en voorlichting te geven m.b.t. integriteit. Als -eventueel- meldpunt voor integriteitskwesties leer je hoe fictie en feiten te scheiden zijn en hoe je een oordeel vormt over de ernst van de melding. Tevens kun je een inschatting maken van het (maatschappelijk) belang en welke acties bij een (vermoeden van een) misstand/integriteitsschending ondernomen kunnen worden. Meer informatie over deze bijscholing Verdieping integriteit.

 • Het programma omvat 2 dagdelen.
 • Cursusdagen via live training van 10.00 uur tot 16.00 uur.
 • Op de lesdag zijn tussendoor enkele pauzes en opdrachten.
 • Het lesmateriaal wordt per post naar je toegestuurd.

Op de lesdag
Op de lesdag is er technische ondersteuning beschikbaar voor het geval je problemen ondervindt met de software. Van jou verwachten wij:

 • Een computer/laptop/tablet/mobiele telefoon voorzien van een camera en microfoon.
 • Actieve deelname tijdens deze trainingsdag (denk hierbij aan een rustige ruimte).
 • Meer informatie over online training.

LVV-erkende certificering
Deze bijscholing is geaccrediteerd door de beroepsvereniging LVV zodat je na de bijscholing je deelnamecertificaat kunt indienen t.b.v. je hercertificering.

Voorkeur voor klassikaal?
Ook deze bij-/nascholing wordt klassikaal aangeboden op diverse locaties.

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in

  Gegevens
  (zoals je geregistreerd staat in het bevolkingsregister)