Laden Evenementen

Deze LVV-erkende bij-/nascholing Verdieping Integriteit wordt online en live gegeven en vindt plaats op een dinsdag van 09.30 tot 16.30 uur. Het lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.

Voor wie?
De bijscholing Verdieping integriteit is voor vertrouwenspersonen die professioneel willen (kunnen) omgaan met meldingen die betrekking hebben op vermoedens van misstanden c.q. integriteitsschendingen.

Deelnemen
Om deel te kunnen nemen dien je de 4-daagse opleiding vertrouwenspersoon afgerond te hebben. Als je een juridische achtergrond hebt of voornemens bent om integriteitsonderzoek te gaan doen of als integriteitsfunctionaris c.q. compliance officer aan de slag te gaan adviseren we je een daarop afgestemde opleiding te volgen.

Inhoud
Er wordt (dieper) ingegaan op de wettelijke kaders en het begrip integriteit binnen organisaties. Je leert, aan de hand van casuïstiek, hoe je een inschatting kunt maken van de ernst en het (maatschappelijk) belang van een melding. Daarnaast is er volop aandacht voor de opvang en begeleiding van een melder van een integriteitskwestie. Je past hierbij de escalatieladder integriteit toe en leert welke acties bij een (vermoeden van een) misstand/integriteitsschending ondernomen kunnen worden. Meer informatie over deze bijscholing Verdieping integriteit.

 • Het programma omvat 2 dagdelen.
 • Cursusdag, via live training, van 09.30 tot 16.30 uur.
 • Op de lesdag zijn tussendoor enkele pauzes en opdrachten.
 • Het lesmateriaal wordt per post naar je toegestuurd.

Op de lesdag
Op de lesdag is er technische ondersteuning beschikbaar voor het geval je problemen ondervindt met de software. Van jou verwachten wij:

 • Een computer/laptop/tablet/mobiele telefoon voorzien van een camera en microfoon.
 • Actieve deelname tijdens deze trainingsdag (denk hierbij aan een rustige ruimte).
 • Meer informatie over online training.
Voorkeur voor klassikaal?
Ook deze bij-/nascholing wordt klassikaal aangeboden.

LVV-geaccrediteerde bij- en nascholing (BNS)
Deze bij- en nascholing is geaccrediteerd door de beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Dit betekent dat je na de bijscholing je deelnamecertificaat kunt indienen voor hercertificering, als je al geregistreerd staat bij Hobéon SKO.
Let op: je kan het deelnamecertificaat alleen indienen voor hercertificering als je in het register van Hobéon SKO staat.

Profiteren van combikorting?
Kies twee bijscholingen uit ons aanbod en ontvang 10% korting. Om van dit aanbod gebruik te maken, kun je contact met ons opnemen.

100% Aanwezigheid
Voor onze geaccrediteerde bij- en nascholingen geldt een 100% aanwezigheidsverplichting. Dit is een vereiste vanuit de beroepsvereniging LVV. In onze aanvullende voorwaarden vind je informatie over situaties waarbij er sprake is van overmacht en je onverwachts niet aanwezig kan zijn.

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in

  Gegevens

  (Volgens paspoort/identiteitskaart)

  Kies voor dag 5 een datum die na afronding van de basis opleiding ligt!