Introductie integriteit

Tijdens deze bij-/nascholing leer je het verschil te herkennen tussen een klacht over ongewenste omgangsvormen en een melding over een vermoeden van een misstand met betrekking tot integriteit. Je leert ook de verschillen in procedure tussen een melder (integriteit) en een klager (psychosociale arbeidsbelasting) te hanteren zodat beiden op de juiste manier worden opgevangen en begeleid. Je leert ook de melder door te verwijzen naar de juiste persoon, bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon die gespecialiseerd is in integriteit of de Wet bescherming klokkenluiders.

Na het afronden van de BNS Introductie integriteit kun je van rol wisselen tussen een klacht over ongewenste omgangsvormen en een melding van een integriteitsschending. Je kent de taakinhoud en afbakening van beide rollen waardoor je aan iedere melder/klager passende opvang en begeleiding kunt bieden.

Startdata en locaties
Gratis brochure
Bijscholing psychologische valkuilen
 • Lesmateriaal inbegrepen

 • Inclusief verblijfskosten

 • Bewijs van deelname

 • Inclusief hand-out

Geaccrediteerde bijscholingen

De inhoud van de bijscholing

Aan de orde komt:

 • Opvang en begeleiding van een melder en/of klager inclusief taakafbakening.
 • Herkennen van de scheidslijn tussen klacht en melding.

 • Wanneer is er sprake van een misstand/integriteitsschending?

 • De mogelijke gevolgen van (vermeende) misstanden en integriteitsschendingen.
 • De Wet bescherming klokkenluiders en de EU-richtlijn die hieraan ten grondslag ligt.
 • De juridische kaders waar een interne meldregeling aan moet voldoen.
 • Mogelijke routes en doorverwijzen melder naar de juiste persoon of instantie.

 • Bewaken van meldingsproces bij maatschappelijke of strafbare vermoedens van een misstand.

Voor wie?

Voor vertrouwenspersonen die willen voldoen aan het basis kennisniveau dat LVV van vertrouwenspersonen verwacht.
Als je de 4-daagse opleiding bij ons gevolgd hebt kun je direct instromen bij de ‘Verdieping integriteit‘.

Doel

Het doel van de bijscholing Introductie integriteit is de eerste opvang te kunnen bieden bij klachten over ongewenste omgangsvormen alsook bij meldingen die betrekking hebben op (vermoedens van) misstanden c.q. integriteitsschendingen.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat als zij 100% van de tijd aanwezig waren en het cursusgeld is voldaan. Het certificaat kan, voor vertrouwenspersonen die bij CRP geregistreerd staan, ingediend worden t.b.v. herregistratie (9 PE-uren).

Duur

De workshop omvat twee dagdelen (ochtend en middag). Daarnaast dien je rekening te houden met 4 uur huiswerk.

Introductie integriteit

350,-vrijgesteld van btw
Voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Inclusief verblijfskosten
 • Bewijs van deelname
 • Inclusief hand-out

Profiteren van de combideal? Kies twee bij-/nascholingen uit het aanbod en ontvang 10% korting. Om van dit tijdelijke aanbod gebruik te maken kun je contact met ons opnemen.

Startdata en locaties

Geaccrediteerde bijscholingen voor vertrouwenspersonen

Alle startdata en locaties

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief