Introductie integriteit

Tijdens deze bij-/nascholing leer je het verschil te herkennen tussen een klacht over ongewenste omgangsvormen en een melding over een vermoeden van een misstand met betrekking tot integriteit. Je leert ook de verschillen in procedure tussen een melder (integriteit) en een klager (psychosociale arbeidsbelasting) te hanteren zodat beiden op de juiste manier worden opgevangen en begeleid. Je leert ook de melder door te verwijzen naar de juiste persoon, bijvoorbeeld naar een vertrouwenspersoon die gespecialiseerd is in integriteit of het Huis voor Klokkenluiders.

Na het afronden van de BNS Introductie integriteit kun je van rol wisselen tussen een klacht over ongewenste omgangsvormen en een melding van een integriteitsschending. Je kent de taakinhoud en afbakening van beide rollen waardoor je aan iedere melder/klager passende opvang en begeleiding kunt bieden.