Actief tijdens Week tegen Pesten

#metoo

Van 23 t/m 27 september 2019 was het de Week tegen Pesten. Een week die in het teken stond van het terugdringen van pestgedrag. Het thema dit jaar was: Wees een held, met elkaar. Onder held wordt verstaan: iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep. De week richt zich voornamelijk op het onderwijs, maar – helaas – vindt pesten niet alleen plaats op scholen.

Pesten in het onderwijs
We zijn het er waarschijnlijk allemaal wel mee eens. Pestgedrag moet worden aangepakt. Leerprestaties van kinderen lijden eronder, het verpest de sfeer en brengt de sociale veiligheid in gevaar. Wat kun je doen tegen pesten op school? Veel scholen hebben een anti-pestcoördinator of mentor die actief is in het tegengaan van pestgedrag. Ook kunnen kinderen en ouders bij de vertrouwenspersoon van de school terecht met vermoedens en meldingen rondom pesten.

Pesten op de werkvloer
Helaas blijkt pestgedrag veel voor te komen op de werkvloer. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 8-13% van de werknemers hiermee geconfronteerd worden. “Het is moeilijk te herkennen”, zegt Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu. Als leidinggevende van een team met zestig werknemers ervoer zij hoe lastig het is grip te krijgen op pestgedrag in een team. “Er rust nog steeds een taboe op pesten. Pesten is een kleuterding, denken mensen die gepest worden. Daarom komen ze niet in actie.” Het is daarom extra belangrijk alert te zijn, zowel als werkgever en leidinggevende.

Een beleid tegen pesten is dan ook onmisbaar in iedere organisatie. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logische stap in dit beleid. Als organisatie bied je hiermee gelegenheid aan werknemers om zijn of haar verhaal kwijt te kunnen en pestgedrag tegen te gaan.

Intern of extern vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan iemand zijn binnen de organisatie (intern vertrouwenspersoon), of een persoon buiten de organisatie (extern vertrouwenspersoon). Beide posities hebben voor- en nadelen. Een intern vertrouwenspersoon kent de organisatie goed, waardoor de medewerkers de persoon makkelijk weten te vinden. Anderzijds kunnen werknemers het lastig vinden naar een directe collega toe te stappen. Een extern vertrouwenspersoon kan dan veiliger aanvoelen. Belangrijk is dat de persoon een onafhankelijke functie heeft binnen de organisatie.

Wil jij het verschil maken binnen jouw organisatie? Word vertrouwenspersoon! Wij leiden zowel interne als externe vertrouwenspersonen op. Neem contact op met onze studiecoach voor een persoonlijk advies.

Heeft jouw organisatie actie ondernomen tijdens de Week tegen Pesten? En hoe gaat de organisatie om met een anti-pestbeleid?