Veilig werkklimaat tijdens een pandemie

Pandemie - vaccineren

Corona en polarisatie. Het zijn misschien wel de twee meest gebruikte woorden van het afgelopen jaar. De maatschappij verhardt en het lijkt erop dat corona, en met name het vaccineren, de maatschappij in twee groepen verdeelt. Dat zien we ook terug op de werkvloer. Wat betekent dit voor vertrouwenspersonen? Astrid van Eembergen, vertrouwenspersoon en trainer bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen gaat er in dit blog op in.

Discussie over vaccinatie
Veel werkgevers en werknemers worstelen met de vraag hoe we met elkaar om kunnen (of moeten) gaan tijdens de pandemie. Discussies over het wel of niet laten vaccineren barsten los tussen collega’s. De een is er heel open over, de ander juist weer niet. Soms zorgt het voor onderlinge wrevel en onbegrip. Soms gaat het verder en keren collega’s zich tegen iemand die zich wel of juist niet heeft laten vaccineren, of geen antwoord wil geven op de vraag of hij of zij wel of niet gevaccineerd is. Het kan zijn dat werknemers zich hierdoor niet meer veilig voelen in hun werkomgeving.

Wanneer mondt wrevel en onbegrip uit in intimidatie, pesten of wellicht in discriminatie? Hoe ga je als vertrouwenspersoon met deze kwestie om? Hoe houd je je eigen emotie zoveel mogelijk buiten beschouwing als dit thema je persoonlijk raakt, of als je een hele sterke mening hebt over het vaccineren? En wat kan de vertrouwenspersoon nog meer betekenen voor iemand, als alleen een luisterend oor niet voldoende meer is?

Wat betekent dat voor de vertrouwenspersoon?
Tijdens de trainingen die ik geef aan vertrouwenspersonen, gaat het steeds vaker over corona en het vaccineren. Cursisten die als vertrouwenspersoon werken, brengen tijdens de opleiding vragen in, waar ze tijdens hun werk tegenaan lopen. Dan hebben we het daar met elkaar over. Open en respectvol. We kijken samen naar mogelijkheden passend bij de situatie. We bieden vertrouwenspersonen handvatten, blijven benadrukken dat openheid, objectiviteit en onafhankelijkheid zo belangrijk zijn in hun werk, en geven kennis mee over de mogelijke routes die gevolgd kunnen worden om klagers of melders zo goed mogelijk op te vangen en bij te staan.

Dat begint natuurlijk met een luisterend oor. En met een goed, open en respectvol gesprek waarin de cliënt zich gezien en gehoord voelt over datgene wat hem dwars zit en wat hem (mogelijk) slapeloze nachten bezorgd.

Aandacht voor het onderwerp
Maar daarnaast is het belangrijk om binnen de organisatie waar je als vertrouwenspersoon werkt, de directie en leidinggevenden te adviseren om blijvend aandacht te hebben voor dit onderwerp. En voor de sfeer en de veiligheid op de werkvloer. Benadruk jouw functie en wat jij hierin kan betekenen. De functie van vertrouwenspersonen is ontzettend belangrijk binnen organisaties, en voor medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag. Om samen te kijken hoe het probleem aangepakt kan worden. Zeker in tijden van corona en van polarisatie.

Astrid van Eembergen is LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon en trainer bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.