Het belang van een geaccrediteerde opleiding Vertrouwenspersoon

Geaccrediteerde opleiding Vertrouwenspersoon

Kan je als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voorkomen? ‘Mijn antwoord is nee. Maar je kan wel een hele belangrijke bijdrage leveren aan de bewustwording van ongewenst gedrag en het creëren van een veilige werkomgeving. Daarmee kan je verschil maken’, schrijft vertrouwenspersoon en LIVP-trainer Gerda Arends in dit blog.

Verandert het sociale klimaat?
Tegenwoordig lijken heel veel mensen slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag. Is dat echt zo of durft men zich beter uit te spreken? Is het sociale klimaat aan het veranderen? Is dit misschien het moment waarop je je kan uitspreken tegen appjes die je ontvangt met foto’s die je niet wilt zien; tegen die tik op je billen die je krijgt van een collega terwijl je voorbij loopt; tegen je leidinggevende die zegt dat je niet zo zwaar moet tillen aan het geschreeuw en de intimidatie door die ene klant, want tja, die zorgt wel voor een fijne omzet…

Bewustwording en veiligheid
Een feit is dat verhalen van grensoverschrijdend gedrag steeds vaker de media halen. In het verlengde daarvan komt ook steeds vaker de functie van de vertrouwenspersoon aan de orde. Kan je als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voorkomen? Mijn antwoord is nee. Maar je kunt als vertrouwenspersoon wel meewerken aan bewustwording. Je kan een positieve bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving en je hebt als vertrouwenspersoon ook een adviserende en signalerende taak richting directie en management als het gaat om dat veilige werkklimaat.

Toename cursisten
Sinds de uitzending van Boos, in januari van dit jaar, zien we een toename in de aanmeldingen voor onze basisopleiding Vertrouwenspersoon. Natuurlijk is dat een positief signaal. Soms zijn cursisten gevraagd door hun werkgever om vertrouwenspersoon te worden binnen de organisatie, maar steeds vaker melden zich cursisten die als externe vertrouwenspersoon aan de slag willen. Met beide groepen zijn we blij.

Het belang van een geaccrediteerde opleiding
De rol van de vertrouwenspersoon kan zowel intern als door een externe partij ingevuld worden.
Mijn criterium is vooral dat de vertrouwenspersoon een geaccrediteerde opleiding gevolgd heeft. Vervolgens is het van belang dat de vertrouwenspersoon een netwerk om zich heen verzamelt van andere vertrouwenspersonen waarmee je kan sparren en je kennis kan verdiepen en verbreden.
Je leert tijdens de basisopleiding over het (wettelijk) kader waarbinnen je werkt en wat melder/klager en werkgever van jou als vertrouwenspersoon mogen verwachten en wat de drie hoofdtaken zijn van een vertrouwenspersoon. Uiteindelijk is het ontvangen certificaat net een rijbewijs en moet je vooral veel ervaring gaan opdoen. Dus om melders van ongewenst gedrag goed bij te staan en de organisatie goed te adviseren over een veilig(er) werkklimaat is het prettig om van tijd tot tijd met collega vertrouwenspersonen van gedachten te kunnen wisselen.

Mocht je overwegen om een basisopleiding te gaan volgen zorg dan dat je je aanmeldt bij een geaccrediteerd opleidingsbureau. Natuurlijk ontvangen we je graag op een van de opleidingen van de LIVP. Kijk voor meer informatie in de agenda van onze site.

Gerda Arends is LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon en trainer bij het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen