Thuiswerken, zo blijf je virtueel in contact

thuiswerken virtueel contact

Nu het merendeel van de mensen thuiswerkt, valt het dagelijkse contact makkelijk weg. Toch kunnen mensen nog steeds te maken krijgen met psychosociale arbeidsbelasting. Misschien ervaar je weinig ruimte om je werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Of gaat het pestgedrag van collega’s door en heeft het zich verplaatst naar online. Waar je eerst samen met anderen het kantoor deelde, zit je nu thuis. Dit kan een best eenzaam gevoel brengen. Daarbij is het minder makkelijk om bij de vertrouwenspersoon naar binnen te stappen. Wat doe je dan?

Verantwoordelijkheid werkgever
Ook wanneer medewerkers thuiswerken heb je als werkgever een verplichting rondom het voorkomen en/of beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Het is daarom belangrijk om medewerkers op de hoogte te stellen van hoe zij op afstand de vertrouwenspersoon kunnen bereiken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er een e-mail rondgaat met de contactgegevens van de vertrouwenspersoon. Het kan voor veel medewerkers geruststellend zijn om te weten dat zij, ook vanuit huis, bij iemand terechtkunnen en hun verhaal kunnen doen.

De vertrouwenspersoon
Als vertrouwenspersoon speel je een belangrijke rol in het voorkomen en beperken van ongewenste omgangsvormen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en biedt een luisterend oor. Ook op afstand is het mogelijk om bereikbaar te zijn voor de organisatie. Er zijn verschillende online tools waarmee afspraken op afstand gemaakt kunnen worden. Zorg ervoor dat je telefonisch bereikbaar bent voor het eerste contact met een medewerker. Tijdens het eerste contact kan vervolgens een afspraak gemaakt worden voor een virtuele meeting, bijvoorbeeld via Skype, Zoom, of Google Hangouts.

Houd bewust contact met elkaar
De dagelijkse koffieautomaat-momenten vallen weg en sociaal contact wordt minder. Toch is het belangrijk om deze contactmomenten op te zoeken. Een goede samenwerking wordt gestimuleerd doordat medewerkers elkaar kennen en delen wat er in hen omgaat. Zowel de positieve verhalen, als zorgen. In een kantoorruimte groeit deze verbinding vaak vanzelf. Virtueel samenwerken vraagt dus om een andere aanpak. Maak daarom dagelijks afspraken om elkaar te spreken, over de werkzaamheden als sociale zaken.

Wil je als werkgever of vertrouwenspersoon sparren over het uitoefenen van je functie tijdens de coronacrisis? Uiteraard zijn wij telefonisch gewoon bereikbaar. Neem contact op via 085-2732275 of e-mail naar info@livp.nl.