Word ook vertrouwenspersoon integriteit

Wil je na het behalen van je certificaat Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO) deze uitbreiden met Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)? Dat kan met onze aanvullende module integriteit. Hiermee verbreed jij je kennis en werkgebied.

Tussen de functie van VPOO en VPI zijn zowel overeenkomsten als verschillen. Naast een verschil in de rol en opstelling als vertrouwenspersoon, spelen ook juridische aspecten mee. Tijdens de tweedaagse module integriteit leer je waar de scheidingslijnen liggen. Vervolgens ben je bevoegd om binnen de organisatie één van de twee of een combinatie van beide rollen te vervullen.

Waarom een vertrouwenspersoon integriteit?
Bij een integriteitskwestie is er sprake van misstanden, zoals machtsmisbruik, corruptie/omkoping, nalatigheid, fraude/diefstal of misdragingen. De Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Daar hoort een interne meldregeling bij zodat medewerkers veilig vermoedens van misstanden kunnen melden. De vertrouwenspersoon integriteit heeft hierin een belangrijke rol.

Waarom je kennis aanvullen met de module integriteit?

  • Als vertrouwenspersoon integriteit, ben jij de eerste opvang voor de melder waar het gaat om misstanden in organisaties. Denk hierbij o.a. aan fraude, corruptie en omkoping.
  • De module vertrouwenspersoon integriteit geeft extra kennis en vaardigheden om het verschil te herkennen tussen VPOO en VPI en hoe te handelen in de verschillende posities.
  • Vanuit een combinatie van VPOO en VPI kun je tijdens het gesprek van rol wisselen tussen ongewenste omgangsvormen en een integriteitsschending. Je kent de de taakinhoud en afbakening van beide rollen, en kunt daardoor beide terreinen bedienen.
  • Een combinatie van de rollen is voor zowel organisatie als melder prettig, doordat er slechts één aanspreekpunt is voor ondersteuning van medewerkers. Het voordeel voor de melder is dat zij dan niet het risico lopen hun verhaal tweemaal te moeten vertellen, of van het kastje naar de muur te worden gestuurd. Voordeel voor de organisatie is dat je als vertrouwenspersoon kan doorschakelen en sneller kan handelen.
  • Als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & integriteit kun je zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit meldingen aannemen. Melders, die (vermeende) integriteitsschendingen aan de orde stellen, lopen het risico last te krijgen van intimidatie en pestgedrag. Het tegenovergestelde kan ook optreden: bij een melding over ongewenste omgangsvormen kunnen ook integriteitsschendingen aan de orde zijn. Het voordeel is dat de zaak -meestal- niet gesplitst hoeft te worden over twee aparte vertrouwenspersonen aangezien dit in deze gevallen vaak lastig en geforceerd is.

Kanttekening: er zijn organisaties die de ervoor kiezen om de functies van vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit niet te combineren. Vanuit onze mening kan de functie prima gecombineerd worden, mits je als vertrouwenspersoon bewust bent van de hoedanigheid waaruit je opereert. Daarnaast, voor mensen die enkel de rol van VPOO vervullen, is het zinvol de opleiding aan te vullen met de module integriteit, om bekend te zijn met de verschillen en het herkennen van klachten/meldingen.

Locaties en data?
De module vertrouwenspersoon integriteit wordt op diverse locaties en data in Nederland gegeven.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.