Week tegen pesten: samen aan zet

week tegen pesten 2020

Dit jaar vindt van 21 t/m 25 september 2020 de Week tegen Pesten plaats. Tijdens deze week staat het werken aan een veilige school centraal. Het motto van deze week is: “samen aan zet”. Samen aan zet betekent dat de hele school, leerlingen en leraren, aan zet zijn om op een prettige manier met elkaar om te gaan.

Met de Week tegen Pesten wordt ingezet op de start van een nieuw schooljaar waarin een veilige leeromgeving centraal staat. Vanuit de Arbowet zijn scholen verplicht om medewerkers en leerlingen te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vertrouwenspersonen in het onderwijs bieden daarin een belangrijke bijdrage.

Corona maatregelingen
In deze periode, met de corona maatregelingen, is bespreken van omgangsvormen met leerlingen belangrijker dan ooit. “Het ‘normale’ proces van met elkaar opgroeien, leren en contact hebben met elkaar hield in maart vanwege Corona abrupt op”, vertel Marijke van der Zalm, projectleider Week tegen Pesten. “Het nieuwe schooljaar zal – meer dan andere jaren – van iedereen energie en tijd vragen om opnieuw een groep te vormen. Meedoen aan de Week Tegen Pesten is een mooie aanzet.”

Binnen het onderwijs heeft het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en Hbo/Wetenschappelijk onderwijs een eigen wetgeving. Dit betekent ook voor de vertrouwenspersoon andere regelgeving. In volgende artikelen gaan we hier dieper op in.

Vertrouwenspersoon in het onderwijs
Het werk van een vertrouwenspersoon in het onderwijs vraagt om specifieke kennis van de onderwijsorganisatie, de cultuur en specifieke wetgeving. Je hebt niet alleen te maken leerlingen, maar ook met ouders en medewerkers. Dit kan soms een ingewikkelde dynamiek worden. Wij adviseren daarom om een aparte vertrouwenspersoon aan te stellen voor leerlingen als voor leerkrachten. Hiermee wordt een verstrengeling voorkomen wanneer zowel een leerling als leerkracht betrokken is bij een klacht.

Andere belangrijke rollen
Naast de vertrouwenspersoon zijn er andere belangrijke rollen binnen het onderwijs bij het voorkomen en beperken van pesten. Zo hebben veel scholen een anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator zorgt ervoor dat pesten eerder gesignaleerd wordt en dat er een pestprotocol aanwezig is dat deel uitmaakt van het sociaal veiligheidsbeleid van de school. De vertrouwenspersoon heeft jaarlijks contact met de anti-pestcoördinator en kan eventueel klagers doorverwijzen.

Doe mee!
Scholen kunnen op verschillende manieren meedoen aan de Week tegen Pesten. Er is divers lesmateriaal beschikbaar om invulling te geven aan de week. Kijk hiervoor bij het Lesmateriaal Samen aan zet.

Op de hoogte blijven van het verschil in werkzaamheden voor vertrouwenspersonen in het onderwijs? Houd onze nieuwspagina in de gaten of volg ons op social media.