Laden Evenementen

Deze bij-/nascholing ‘Introductie integriteit’ is in Zwolle op een donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor koffie/thee en lunch wordt gezorgd. Ook is het lesmateriaal bij de prijs inbegrepen.

De bijscholing ‘Introductie integriteit’ is voor vertrouwenspersonen die willen voldoen aan het basis kennisniveau dat de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) van vertrouwenspersonen verwacht.
Als je de 4-daagse opleiding bij ons gevolgd hebt kun je deze bijscholing overslaan en direct instromen bij de bijscholing Verdieping integriteit.

Inhoud
Je leert het verschil te herkennen tussen een klacht over ongewenste omgangsvormen en een melding over een vermoeden van een misstand met betrekking tot integriteit. Je leert ook de verschillen in procedures tussen een klager (psychosociale arbeidsbelasting) en een melder (integriteit) te hanteren zodat beiden op de juiste manier worden opgevangen en begeleid. Meer informatie over deze bijscholing Introductie integriteit.

LVV-erkende certificering
Deze bijscholing is geaccrediteerd door de beroepsvereniging LVV zodat je na de bijscholing je deelnamecertificaat kunt indienen t.b.v. je hercertificering.

Voorkeur voor online?
Ook deze bij-/nascholing wordt online aangeboden.

Maak de combi
Verder verdiepen in integriteit? Als meldpunt (kunnen) fungeren bij vermeende misstanden c.q. integriteitskwesties? Meer weten over integriteitsbeleid en regel/wetgeving? Meld je dan ook aan voor de bijscholing Verdieping integriteit.

Schrijf je nu in

Schrijf je nu in

  Gegevens (zoals je geregistreerd staat in het bevolkingsregister)


  Voor jouw gezond- en veiligheid zijn onze trainingen op locatie Coronaproof:

  - Maximaal 12 deelnemers
  - 1,5 meter garantie
  - Locaties die voldoen aan de richtlijnen

  Mocht in de toekomst het RIVM-/overheidsbeleid, vanwege Corona, wijzigen en trainingen op locatie alsnog niet kunnen doorgaan, dan worden deze online voortgezet. Als de situatie het vervolgens weer toelaat, hervatten we de lessen weer op locatie.