Vertrouwenspersoon en VOG

Vertrouwenspersoon en VOG Met ingang van 1 januari 2021 is in de certificatieregeling opgenomen dat voor inschrijving in het beroepsregister CRP een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd [...]