Aanstelling vertrouwenspersoon neemt toe

Steeds meer bedrijven stellen een vertrouwenspersoon aan sinds de #Metoo-beweging. Dit blijkt uit een peiling van LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen). Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon willen bedrijven proactief actie ondernemen om ongewenst gedrag te kunnen waarnemen, en zo nodig, aan te pakken.

Elk jaar op 19 april wordt voor dit fenomeen aandacht gevraagd in de ‘Landelijke Dag tegen Pesten’. Op deze dag wordt in Nederland extra aandacht besteedt aan het stoppen van pesten. Er wordt bewust stilgestaan bij pesten en de gevolgen van pesten voor zowel slachtoffers, pestkoppen, meelopers en omstanders.

Toenemende vraag naar vertrouwenspersonen
In november heeft de LVV een peiling gehouden onder de 1200 eigen leden. Dit zijn mensen die werkzaam zijn als intern en/of extern vertrouwenspersoon. Hieruit is gebleken dat de vraag naar vertrouwenspersonen toeneemt. Er verschijnen steeds meer open vacatures voor de functie extern vertrouwenspersoon en steeds meer medewerkers worden gestimuleerd om een opleiding tot vertrouwenspersoon te volgen. Volgens Margriet Maris, voorzitten van de LVV, is de toename ontstaan sinds de #Metoo-beweging. “De maatschappelijke discussie heeft zeker een boost gegeven. Bedrijven zeggen: ‘we moeten dit goed gaan regelen.”, vertelt zij aan het AD.

Een plek voor meldingen
Uit onderzoek bleek dat het afgelopen jaar de helft van alle grote organisaties (+ 50 medewerkers) geen vertrouwenspersoon aangesteld hadden. Medewerkers zijn dan genoodzaakt om met klachten over o.a. ongewenst gedrag op de werkvloer bij een leidinggevende of bedrijfsarts te komen. “Iedereen zou een plek moeten hebben waar hij of zij een melding kan doen” vindt Margriet Maris. Een afdeling P&O is vaak niet geschikt. Een melding maken van ongewenst gedrag is voor veel medewerkers al een grote stap. Het is belangrijk dat daar een veilige en vertrouwelijke plek voor is.

Ongewenst gedrag in de zorg
Deze week verschenen verschillende nieuwsberichten over ongewenst gedrag door patiënten in de zorg. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (uitgevoerd door CBS) blijkt dat maar liefst 52 procent van de werknemers uit de zorg- en welzijnssector zegt last te hebben van grensoverschrijdende klanten of patiënten in de vorm van intimidatie, lichamelijk geweld, ongewenste seksuele aandacht of pesten. Schrikbarende cijfers! Als opleider in vertrouwenspersonen vinden wij het een noodzaak dat iedere medewerker een veilige plek heeft om melding te doen van ongewenste omgangsvormen.

Wil jij de functie vertrouwenspersoon in jouw organisatie vervullen? Of wil je aan de slag als extern vertrouwenspersoon? Lees meer over onze opleidingen tot vertrouwenspersoon.