De meerwaarde van de vertrouwenspersoon

De meerwaarde van de vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen om ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie aan te pakken en medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Ben je een (kleine) werkgever en twijfel je of een vertrouwenspersoon meerwaarde voor je organisatie heeft? Wil je graag in één oogopslag zien wat nodig is om een vertrouwenspersoon professioneel te laten functioneren binnen jouw organisatie? Bekijk dan het nieuwe ‘Informatieblad Professionele Vertrouwenspersoon’, ontwikkeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen.

Wat is een vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers die ongewenste omgangsvormen op de werkvloer vertrouwelijk willen aankaarten. Een belangrijke taak van de vertrouwenspersoon is de ondersteuning van medewerkers die een melding maken over ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie. Andere belangrijke taken zijn het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon en het adviseren over trends in meldingen, en ook over knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen.

Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2020 het ‘Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen’ opgericht. Deelnemende organisaties zijn, CNV, GIMD, Hubert Consult, Inspectie SZW, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, MKB-Nederland, VCP, en VNO-NCW. Het platform heeft tot doel te bepalen wat nodig is voor de verdere professionalisering van de vertrouwenspersoon. Hierbij zijn kennis, initiatieven en best practices met elkaar uitgewisseld.

Informatieblad Vertrouwenspersoon
De deelnemers aan het platform hebben vanuit hun gebundelde kennis het Informatieblad Professionele Vertrouwenspersoon ontwikkeld. Het informatieblad gaat in op de meerwaarde, competenties en de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon. Ook bevat het informatieblad een checklist om de vertrouwenspersoon goed te laten functioneren. Het informatieblad is primair gericht op de (kleine) werkgever, maar is ook informatief voor medewerkers, vertrouwenspersonen, ondernemingsraden en arboprofessionals.

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen
Ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna iedere organisatie. Of het nu gaat om pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat jouw organisatie maatregelen neemt om dit soort situaties te voorkomen. Een professionele vertrouwenspersoon helpt mee aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Bekijk in dit informatieblad de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Bron: https://www.arboportaal.nl/actueel/nieuws/2021/07/01/nieuw-informatieblad-helpt-organisaties-om-een-professionele-vertrouwenspersoon-te-benoemen