De rol van de vertrouwenspersoon bij privéproblemen

#metoo

Langdurig ziekteverzuim bij medewerkers komt niet alleen voor bij werkgerelateerde problemen. Ook persoonlijke kwesties, zoals een scheiding, verlies van een dierbare, mantelzorg, of financiële problemen, kunnen de oorzaak zijn van uitval bij werknemers. Ligt er dan ook een verantwoordelijkheid bij de werkgever bij deze privéproblemen? En hoe ga je als vertrouwenspersoon hiermee om?

‘Levensloopstress’
Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak bij zes op de tien werknemers die in de afgelopen vijf jaar langdurig uitvielen op het werk lag bij problemen in privésfeer. “Levensloopstress”, noemt Marja Sleeuwenhoek (directeur arbo- en expertisebedrijven) het. Praten over deze privéproblemen kan helpen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Marja: “Een goede en open relatie tussen leidinggevende en medewerkers maakt het makkelijker om zaken bespreekbaar te maken. De werkgever zou het initiatief moeten nemen.”

Als hulp kan de werkgever de persoon doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, of naar een coach.

Privéproblemen worden bedrijfsproblemen
Dit is niet altijd makkelijk. De vraag is of de band tussen medewerker en werkgever, manager, of leidinggevende dusdanig is dat medewerkers zich vrij voelen om privézaken bespreekbaar te maken. Toch moet daar wel ruimte voor gecreëerd worden. Wanneer er vanuit het werk geen hulp wordt geboden, kan de situatie verergeren. Privéproblemen worden dan ook bedrijfsproblemen, waarbij de kosten hoog kunnen oplopen. De medewerker moet vervangen worden en krijgt tevens doorbetaald.

Open sfeer en communicatie
Een open sfeer waar persoonlijke kwesties besproken kunnen worden is voor zowel de werkgever als werknemer positief. Medewerkers trekken eerder aan de bel in plaats van dat zij te lang alle ballen in de lucht proberen te houden. Hierdoor vallen medewerkers minder snel uit. Ook voelt het personeel zich vaak meer betrokken bij een organisatie wanneer er een open communicatie is. Als hulp kan de werkgever de persoon doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, of naar een coach.

Rol vertrouwenspersoon
Of een vertrouwenspersoon medewerkers met privégerelateerde problemen mogen opvangen is afhankelijk van de afspraken met de werk-/opdrachtgever. Sommige werkgevers kiezen voor de inzet van een vertrouwenspersoon voor enkel bedrijfsproblemen, anderen maken een combinatie in werk- en privésfeer. Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om daar duidelijk afspraken over te maken met de werk-/opdrachtgever.

Ben je werkzaam als vertrouwenspersoon en wil je graag eens sparren over een melding of kwestie? Neem gerust contact met ons op.

Bron: www.rtlnieuws.nl/economie/carriere/artikel/4805296/zorg-van-de-zaak-ziekteverzuim-levensloopstress-werkgerelateerd