Een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving wordt beloond

De introductie van een nieuwe werkwijze, een (pilot-)onderzoek naar de veiligheid op de werkvloer, voorlichtingsactiviteiten en communicatietrainingen aan werknemers. Al deze voorbeeldprojecten, die als doel hebben preventie en het vergroten van kennis/ bewustwording over eerlijk, veilig en gezond werken, worden beloond met de subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt
Tot 31 juli 2019 kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties een aanvraag indienen voor een nieuwe subsidie. Belangrijk hierbij is dat het projecten zijn die gericht zijn op onderzoek, preventie en voorlichting over eerlijk, gezond en veilig werken. Er geldt het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe. In de subsidiepot zit € 600.000,-.

Programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk
Vorig jaar is het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk gestart door het ministerie van SZW. Met dit programma wordt aandacht gevraagd voor een eerlijke, gezonde en veilige werkomgeving. Gezond en veilig werk gaat hierbij over thema’s rondom fysieke en psychosociale arbeidsbelasting, ongewenste omgangsvormen en duurzame inzetbaarheid. Eerlijk werk heeft betrekking op onderwerpen zoals de juiste beloning en fatsoenlijke arbeidstijden.

Tips eerlijk, gezond en veilig werken
Organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden Aukja Nauta gaf tijdens een bijeenkomst van SZW verschillende tips over hoe je betrokken medewerkers krijg die gezond en veilig werken vanuit hun hart voor de zaak en elkaar.

1. Sluit een I-deal.

Dit betekent: sluit een deal die individueel is uit onderhandeld, waarbij het belang van zowel de werkgever als werknemer wordt meegenomen. ‘Een win-win-win situatie’, zoals Aukja benoemt, goed voor de werknemer, voor de werkgever en de organisatie. Een I-deal kan twee vormen hebben. I-deals die comfort bieden, waarbij het werk of de werksituatie makkelijker worden gemaakt, of I-deals die uitdaging bieden, wanneer een werknemer wil door ontwikkelen en daarin alvast ervaring kan op doen middels een bepaald project. Belangrijk hierbij is transparant zijn over de afspraken die je maakt, zowel naar elkaar als naar collega’s.

2. Doe eens een zelfinspectie.

Op www.zelfinspectie.nl vind je verschillende vragenlijsten die SZW heeft opgesteld om te controleren of o.a. de Arbo op orde is, de werkomgeving veilig is, er eerlijk wordt gewerkt en er voldoende wordt gedaan om ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

3. Houd een beetje van je mensen

Welke actiepunten een organisatie ook bedenkt. Volgens Aukja is het essentieel om het beleid af te stemmen op de behoefte van de mensen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen pro-sociaal gedrag op de werkvloer vertonen wanneer je als werkgever pro-sociaal bent. Dit houdt in;

  • mensen de ruimte bieden om te leren,
  • in gesprek gaan met de mensen,
  • geef mensen autonomie,
  • betrek hen bij het beleid.

Dit is goed voor de organisatie; het stimuleert een hogere productiviteit, efficiëntie, lage kosten en tevreden medewerkers. En goed voor de mens; positieve beoordeling, hogere beloning, minder verzuim.

Als je van je mensen houdt, krijg je in ruil daarvoor hardwerkende mensen met een gezond kloppend hart. Met hart voor jouw zaak,” aldus Aukja Nauta.

Zelf aan de slag!
Een subsidieaanvraag kan binnen worden ingediend via subsidieregelingEGVW@minszw.nl. Meer informatie over de criteria van een aanvraag vind je op Overzicht Aanvraagcriteria van SZW.

Bron: https://www.ornet.nl/blog/2019/06/11/subsidiepot-open-voor-eerlijk-veilig-en-gezond-werk/
https://www.arboportaal.nl/campagnes/eerlijk-gezond-veilig-werk/documenten/videos/2018/11/07/tips-om-eerlijk-gezond-en-veilig-te-kunnen-werken-door-aukje-nauta
https://www.arboportaal.nl/campagnes/eerlijk-gezond-veilig-werk/wat-houdt-het-programma-in