Maak een einde aan intimidatie en geweld op de werkvloer

pesten en intimidatie op de werkvloer

Volgens FNV en CNV werkt het beleid tegen geweld en intimidatie, zoals dit in Nederland wordt vormgegeven, ‘onvoldoende’ of is het ‘onbekend’. Uit onderzoek van deze vakbonden is gebleken dat maar 20% van de Nederlandse werknemers op de hoogte is van het beleid in hun bedrijf.

Beleid tegen PSA
Uit eigen ervaring kan ik daar aan toevoegen dat in niet alle organisaties sprake is van een duidelijk kenbaar beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Laat staan dat hier concreet in de praktijk handen en voeten aan wordt gegeven. Zeker een gemiste kans!

Samenwerken
Gebruik als organisatie de aanwezige kennis in de organisaties van vertrouwenspersonen, klachtencommissies, arbo-coördinatoren en kom tot een gezamenlijk beleid om te zorgen voor een veilige werksfeer.

Teken de petitie!
FNV en CNV Internationaal hebben daarom een petitie opgesteld die moet bewerkstelligen dat er tijdens de komende politieke top van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wordt gepleit voor een internationaal bindend verdrag. De top van de ILO is in juni 2019 en zal onder meer gaan over het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer. Alle VN-landen zijn daar vertegenwoordigd.

Wil je de petitie van FNV en CNV ondertekenen? Dan kan dat via: https://stopgeweldopwerk.petities.nl/

Uit de pen van Mr. Monique van de Graaf