Het belang van een vertrouwenspersoon Integriteit

Een sterke en heldere positie van de vertrouwenspersoon in een organisatie is belangrijk voor zowel werknemers als werkgevers. Steeds vaker verschijnen berichten over pesten op de werkvloer en andere vormen van intimidatie in het nieuws. Een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Naast ongewenste omgangsvormen kunnen ook misstanden en integriteitsschendingen gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. In dit artikel zoomen we in op het kunnen melden van -vermeende- misstanden, de noodzaak van beleid en het aanwenden van een vertrouwenspersoon integriteit.

Een vertrouwenspersoon Integriteit is onmisbaar
Het Huis voor Klokkenluiders geeft in een publicatie over vertrouwenspersonen praktische tips over onder andere taken, positie en voorzieningen van vertrouwenspersonen. Volgens Wilbert Tomesen, bestuursvoorzitter Huis voor Klokkenluiders, zijn vertrouwenspersonen onmisbaar binnen een organisatie. Naast reputatieschade kan de schade van integriteitsproblemen enorm zijn.

Veilig kunnen melden
Bedrijven en organisaties met meer dan 50 werknemers moeten volgens de wet een meldregeling hebben. Daarin moet vermeld staan dat werknemers vertrouwelijk kunnen spreken met iemand bij integriteitsschendingen en -vermeende- misstanden. Begrijpelijk dat veel organisatie voor het kunnen melden een vertrouwenspersoon integriteit inzetten.

Praktische tips
Het Huis voor Klokkenluiders geeft werkgevers praktische tips over de invulling en positie van de rol van de vertrouwenspersoon integriteit.

  • Zorg dat een vertrouwenspersoon laagdrempelig te benaderen is. Het is belangrijk voor werknemers dat de stap om een melding te doen gemakkelijk te maken is.
  • Zorg dat de twee soorten vertrouwenspersonen beiden aanwezig zijn; ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dit kan eventueel gecombineerd worden in één functie.
  • Voorkom een dubbele pet. Een vertrouwenspersoon kan geen lid zijn van de ondernemingsraad (OR), een HR-medewerker of een hoge leidinggevende of bestuurlijke functie hebben.
  • Stel bij een grote organisatie meerdere vertrouwenspersonen aan. Hiermee zorg je dat een vertrouwenspersoon altijd dichtbij de medewerker is.
  • Laat de vertrouwenspersoon voorlichting geven over onderwerpen zoals integriteit en ongewenste omgangsvormen. Eén van de taken van een vertrouwenspersoon is het signaleren van trends en risico’s. Door middel van preventieve voorlichting kan de veiligheid binnen de organisatie vergroot worden.
  • Zorg dat er een geschikte gespreksruimte aanwezig is voor eventuele meldingen.
  • Stimuleer dat de vertrouwenspersoon regelmatig blijft ontwikkelen door middel van bijscholing en intervisie.
  • Vaak wordt de rol van vertrouwenspersoon gecombineerd met een andere functie. Natuurlijk heeft een vertrouwenspersoon wel voldoende tijd nodig voor het uitoefenen van de functie.

Toekomst
Een tendens is dat meer bedrijven/organisaties overstappen naar het inhuren van een extern vertrouwenspersoon. Een voor de hand liggende keuze omdat het tal van voordelen met zich meebrengt. Immers is een extern vertrouwenspersoon dagelijks actief binnen het vakgebied, is een professional die beschikt over de juiste competenties, neemt bijscholing, houdt de kennis op peil, is bekend met de laatste wet- en regelgevingen en kan bijvoorbeeld een beroep doen op collegae vertrouwenspersonen. Ook kan een extern vertrouwenspersoon zich, binnen de organisatie, makkelijker onafhankelijk en objectief opstellen omdat er geen (eigen) belangen meespelen.

Wil jij de functie vertrouwenspersoon in jouw organisatie vervullen? Of wil je aan de slag als extern vertrouwenspersoon? Lees meer over onze opleidingen tot vertrouwenspersoon.