Hoe krijgt de vertrouwenspersoon een stevige positie in de organisatie?

onderzoek positie vertrouwenspersoon

Wat is de rol van de vertrouwenspersoon? Welk takenpakket past bij de functie? Hoe wordt een vertrouwenspersoon vindbaar binnen de organisatie?

Vragen die bij veel organisaties spelen. Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de rol van de vertrouwenspersoon. In opdracht van het ministerie van SZW is in 2019 een onderzoek uitgevoerd met als doel: meer bewustwording creëren voor het belang van een veilige en gezonde werkomgeving.

Alleen aanstellen is niet voldoende
Bekendheid en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor een effectieve uitvoering van de taken van een vertrouwenspersoon. Uit het onderzoek blijken deze voorwaarden bij veel organisaties niet aanwezig te zijn. Werknemers weten niet wie de vertrouwenspersoon is, hoe zij deze kunnen bereiken en wat zij kunnen verwachten wanneer zij naar een vertrouwenspersoon toe stappen. Alleen een vertrouwenspersoon aanstellen is dus niet voldoende. “Een goed gepositioneerde en gedragen vertrouwenspersoon kan een positieve bijdrage leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving,” schrijft staatssecretaris Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

Duidelijke positie vertrouwenspersoon
Een cultuur waarin werknemers ongewenst gedrag tegengaan door dit bespreekbaar te maken met elkaar; dat is één van de vereisten als het gaat om het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en bevorderen van een gezonde werkomgeving. Werkgevers dienen hierbij duidelijke kaders te stellen, zodat er voldoende aandacht komt voor ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Dit vraagt om voldoende draagvlak en commitment van zowel de werkgever als de werknemer. Een duidelijke positie van de vertrouwenspersoon is hierin belangrijk. Uit het onderzoek blijkt dat veel vertrouwenspersonen ervaren dat er nog onduidelijkheid heerst over de werkwijze en verwachtingen. Werknemers durven niet altijd naar de vertrouwenspersoon te stappen vanwege mogelijke consequenties.

Ondersteuning bij het aanstellen en positioneren van een vertrouwenspersoon in de organisatie? Neem gerust contact met ons op.

Bekendheid vertrouwenspersoon in de organisatie
Uit het onderzoek blijkt dat bij sommige werknemers de vertrouwenspersoon binnen de organisatie bekend is. Zij weten bij wie ze terecht kunnen en hoe ze de persoon bereiken. De meest geschikte manier om werknemers te informeren over de taken en werkwijze van de vertrouwenspersoon is via een presentatie of videoboodschap. Belangrijk bij de voorlichting is dat de informatie blijft hangen. Werkgevers en werknemers geven aan dat de informatie het beste aankomt – en blijf hangen – wanneer deze persoonlijk is gemaakt aan de hand van storytelling, voorbeelden en testimonials van slachtoffers.

Professionalisering vertrouwenspersoon
In de Kamerbrief geeft van Ark aan extra in te zetten op voorlichting en professionalisering van de vertrouwenspersoon. Binnenkort start een campagne op social media. Verder richt de staatssecretaris een platform op voor vertrouwenspersonen met als doel om in gesprek te gaan en een beter beeld te krijgen van wat nodig is voor de verdere professionalisering.

Achtergrond onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van focusgroepen door I&O Research. De focusgroepen bestaan uit groepen met 20 deelnemers: een gesprek met werknemers, werkgevers en vertrouwenspersonen zelf. Van alle deelnemers zijn de situaties en achtergronden divers. De personen zijn werkzaam in verschillende sectoren en bedrijfsgroottes. Voor de groep vertrouwenspersonen geldt dat zij wisselend aantal jaren ervaring hebben, werkzaam zijn als intern of extern, fulltime, of een combinatie met een andere functie.

Bron: https://www.ioresearch.nl/actueel/hoe-de-vertrouwenspersoon-een-steviger-positie-kan-krijgen/