Ingrediënten voor meer werkgeluk
en de rol van de vertrouwenspersoon

ingredienten werkgeluk

Zijn we eigenlijk nog wel gelukkig in ons werk? En hoe verhogen we ons werkgeluk? Steeds meer werknemers ervaren stress, een hogere werkdruk en minder plezier op de werkvloer. Onderzoeken en stijgende cijfers van ziekteverzuim door bedrijfsziekten, zoals burn-out, vliegen ons om de oren. Hoe zorgen we voor meer werkgeluk? En welke rol heeft de vertrouwenspersoon hierin?

Werkdruk neemt toe
Psychosociale arbeidsbelasting neemt toe, blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO. Het onderzoek laat een duidelijke toename zien van werknemers die te maken hebben met hoge taakeisen en veel werk in een relatief korte periode (35% in 2007 naar 40% in 2017). Daarnaast ervaren werknemers een lage autonomie (38% in 2007 en 45% in 2017). Dé ingrediënten voor een hogere kans op ziekteverzuim en burn-out, volgens TNO-onderzoeker Wendela Hooftman. “Dit is zorgelijk, omdat deze combinatie samenhangt met werkdruk en het risico op werkstress verhoogt, wat terug te zien is in de stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017”.

Werkgevers, verlaag de werkdruk!
Natuurlijk spelen meer oorzaken een rol bij burn-out. Naast privé omstandigheden ook op persoonlijk vlak zoals zelfvertrouwen, grenzen aangeven en talentontwikkeling. Toch is het belangrijk als werkgever om actief om te gaan met het verlagen van werkdruk. De kosten die gepaard gaan met werkgerelateerd ziekteverzuim zijn niet mis. Jaarlijks veroorzaken beroepsziekten al met al bijna 6,9 miljoen extra verzuimdagen. Gelukkig zijn veel werkgevers uit het onderzoek (57%) het daarmee eens. 48% ziet werkdruk ook als het belangrijkste risico in hun organisatie, maar koppelen er de afgelopen twee jaar nog geen concrete nieuwe maatregelen aan.

Wat kan de vertrouwenspersoon doen?
Voor veel medewerkers kan het fijn zijn om te weten dat er iemand is bij wie zij terecht kunnen met problemen op de werkvloer. Tijdens het gesprek onderzoekt de vertrouwenspersoon of de melding gaat over werkdruk, of valt onder ongewenste omgangsvormen. Als de melding niet over ongewenste omgangsvormen gaat, kan de vertrouwenspersoon de melder doorsturen. Wanneer een medewerker niet weet waar hij of zij terecht kan met problemen, kan dit leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. De vertrouwenspersoon kan de eerste stap zijn in een proces dat naar verbetering leidt.

Vroegtijdig signaleren
Naast dat een vertrouwenspersoon een luisterend oor en ondersteuning biedt aan de werknemer, signaleert hij of zij ook wat er speelt binnen de organisatie. Een vertrouwenspersoon adviseert het management over mogelijke stappen om de kans op ongewenste omgangsvormen te voorkomen en/of te verminderen. Jaarlijks rapporteert de vertrouwenspersoon, natuurlijk anoniem, het aantal en type meldingen. Hierdoor krijg je als werkgever veel zicht op wat er speelt bij de werknemers.

Verhoog zelf je werkgeluk
Ligt het verhogen van gelukkige werknemers dan alleen in de handen van de werkgever? Natuurlijk niet! Ook als werknemer heb je zelf invloed op jouw werkgeluk. Je hebt uiteindelijk zelf in de hand hoe je omgaat met een situatie. Belangrijke onderdelen voor het verhogen van werkgeluk zijn:

  • Werk dat past bij jouw belangrijkste waarden. Je werkzaamheden passen bij waar je van houdt en waar jij je voor wilt inzetten.
  • Je voelt je emotioneel betrokken bij je werk. Dit uit zich in het contact met collega’s, eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.
  • Hoe ga je om met tegenvallers? Flexibel zijn en kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden zijn essentiële onderdelen voor werkgeluk.
  • Vriendelijkheid op de werkvloer. Werknemers gaan respectvol met elkaar om, luisteren naar elkaar en zijn bereid om elkaar te helpen.

Wat kun jij doen om het werkgeluk voor jezelf en je collega’s te verhogen?