LVV Congres op 30 november 2018

Eind 2017 hield de discussie over #MeToo de gemoederen behoorlijk bezig. Sindsdien is er (gelukkig) veel veranderd. Hoe nu verder? Er is nog veel te doen om er voor te zorgen dat iedereen ongewenste omgangsvormen erkent, herkent, zich bewust is van de effecten van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

Het congres
De Landelijke Verenigingen van Vertrouwenspersonen (LVV) grijpt het thema #MeToo nogmaals aan. Zo wordt de houding en rol van de vertrouwenspersonen nader bekeken. Ook komt Dr. Janine Janssen, zij gaat een lezing houden over de aanpak van bijvoorbeeld huiselijk geweld, loverboy problematiek en geweld door professionals in instellingen. Het belooft een interessant congres te worden.

LIVP steunt het congres
Vanuit onze missie “het nemen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid door te bewerkstelligen dat ieder mens zich in elke omgeving veilig voelt” heeft het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen zich als sponsor verbonden aan het LVV-congres.

Ben jij vertrouwenspersoon? Kom op 30 november 2018 naar het LVV-congres in Nijkerk.

PS voor LVV-leden levert het, bijwonen van dit congres, 4 uur BNS op in het kader van de hercertificering.