LVV koppelt vertrouwenspersoon VPOO en VPI aan elkaar

Vanaf 1 januari 2021 heeft het LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) ervoor gekozen om de functies vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit aan elkaar te koppelen. Met deze samenvoeging spreken we vanaf heden alleen nog over: de vertrouwenspersoon. 

Taken van de vertrouwenspersoon
De hoofdtaken van de vertrouwenspersoon zijn:

 • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders.
 • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management.

Vanuit deze hoofdtaken houdt de vertrouwenspersoon zich bezig met de volgende activiteiten:

 1. Opvangen melder: ruimte verhaal en emotie.
 2. Meedenken over mogelijke vervolgstappen.
 3. Begeleiden, nazorg.
 4. Doorverwijzen.
 5. Signaleren.
 6. Adviseren/ sparren.
 7. PR/ voorlichting.
 8. Registreren van klachten/meldingen.
 9. Jaarverslag.

Het uitgangspunt van de vertrouwenspersoon is altijd dat hij of zij vertrouwelijk is (tenzij…), dat de vertrouwenspersoon naast de melder staat en niets overneemt, en begeleidt, nazorg en bescherming geeft. Dit geldt voor beide rollen, zowel binnen ongewenste omgangsvormen als integriteit.

Het verschil
Het verschil tussen een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en een vertrouwenspersoon integriteit ligt in de wetgeving. Omgangsvormen valt namelijk onder de Arbowet. De melder houdt altijd de regie over mogelijke vervolgstappen.

Bij integriteit ligt dit anders. Dit valt namelijk onder de Wet Huis voor Klokkenluiders. Wanneer een persoon bij de vertrouwenspersoon komt met een integriteitskwestie, wordt dit gezien als ‘sparren’. Dit betekent dat het niet direct geldt als een ‘melding’. Zodra de integriteitskwestie een melding wordt, wordt ook de organisatie probleemeigenaar. De melder heeft dan niet meer de regie. Als vertrouwenspersoon kun je een melding vertrouwelijk doorzetten richting de organisatie, namens de melder.

Dit is not done
Wat doe je als vertrouwenspersoon absoluut niet in beide rollen? Waarheidsvinding. Je doet geen onderzoek, begeleidt een vermeende dader niet en andere conflicten. Houden we ons aan deze regelgeving als vertrouwenspersoon, dan kunnen beide rollen gecombineerd worden; is de mening van het LVV. Een andere reden voor de samenvoeging is de wens van organisaties om één loket te hebben waar medewerkers terecht kunnen met klachten en meldingen. In de praktijk blijkt namelijk dat veel medewerkers niet precies weten onder welke vorm de klacht of melding valt.

Inge te Brake, voorzitter van de LVV, licht het besluit verder toe in onderstaande video.