Met de SZW zelfinspectietool voldoet je organisatie zo aan de Arbowet

szw zelfinspectietool

Een eerlijke, gezonde en veilige werkplek voor werknemers; in hoeverre voldoet jouw organisatie hieraan? In de Arbowet is opgenomen dat werkgevers verplicht zijn beleid te voeren ter voorkoming dan wel beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Met de zelfinspectietool van de Inspectie SZW wordt het voor organisaties nog makkelijker om te controleren of zij voldoen aan de Arbowet.

Ongewenste omgangsvormen, werkstress, risico-inventarisatie, een plan van aanpak; er komt nogal wat kijken bij het aanpakken van de PSA-factoren. Met behulp van de zelfinspectietool kijk je als het ware door de bril van de inspecteur naar de organisatie. Waar gaat het goed en waar valt nog winst te behalen? Een handige actiepuntenlijst geeft direct inzicht in de mogelijke vervolgstappen.

Zelfinspectie ongewenst gedrag
Ongewenste omgangsvormen vallen onder PSA. We onderscheiden de volgende thema’s:

  • Pesten
  • Arbeidsdiscriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie & geweld

Pesten
Het komt in allerlei vormen voor; pesten. Verbaal, non-verbaal, fysiek, openlijk en verborgen. De definitie luidt: “herhaald, ongewenst, negatief gedrag waartegen iemand zich niet kan verdedigen”. Er zijn verschillende factoren die het risico op pesten verhogen. Lees meer informatie over pesten.

Arbeidsdiscriminatie
Wanneer werknemers of sollicitanten anders worden behandeld dan anderen, is er sprake van arbeidsdiscriminatie. Personen kunnen te maken krijgen met discriminatie tijdens het werk zelf, of tijdens het zoeken van werk. Lees meer informatie over arbeidsdiscriminatie.

Seksuele intimidatie
Hieronder wordt verstaan: opmerkingen, gebaren en handelingen met een seksueel karakter, die als ongewenst worden ervaren. Dit kan zowel bewust als onbewust voorkomen. Er zijn verschillende factoren die het risico op seksuele intimidatie verhogen. Lees meer informatie over seksuele intimidatie.

Met de zelfinspectie pesten, discriminatie en seksuele intimidatie beoordeel je of het beleid voldoet aan de wettelijke eisen.

Zelfinspectie agressie en geweld
Bijna een kwart van de werknemers heeft tijdens het werk weleens te maken gehad met agressie en geweld door derden. Agressie kan voorkomen in de vorm van verbale agressie, fysieke agressie en psychische agressie. Lees meer informatie over agressie en geweld door derden.

Aan de hand van de zelfinspectie agressie en geweld door derden beoordeel je of het beleid goed is geregeld binnen de organisatie.

Zelfinspectie Arbo op orde!
Naast de zelfinspectie ongewenst gedrag, biedt Inspectie SZW meerdere zelfinspectietools om alle arbeidsrisico’s en daarbij behorende maatregelen te leren kennen. Zo maakt de zelfinspectie RI&E en PvA met behulp van de vragenlijst inzichtelijk welke eventuele stappen nog nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen. Controleer of je bekend bent met alle risico’s en de juiste maatregelen hebt genomen.

Ga naar de zelfinspectietool Arbo op orde.

Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het voldoen aan de juiste wettelijke eisen en daardoor bij het bevorderen van de sociale veiligheid en integriteit op de werkvloer. Wil je eens met ons sparren over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op.