Ministerie over rapport grensoverschrijdend gedrag: ‘onacceptabel’

onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Een onderzoek door AM | Talent dat het maakt toont aan dat ruim 70 procent van de vrouwen niet zeker weet waar zij terecht kan wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Honderden ervaringsverhalen zijn gedeeld door dit onderzoek. ‘Onacceptabel’, vindt het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van deze cijfers.

“Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel en de voorbeelden van de respondenten zijn onacceptabel. De gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend. Grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder kwalijk als leidinggevenden dit gedrag vertonen en een directeur niet voor een veilige werkomgeving zorgt.”, reageert het ministerie op het onderzoek.

Rol van de vertrouwenspersoon
Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, vindt het ministerie. De vertrouwenspersoon speelt hierin een cruciale rol. Gelukkig wordt er vanuit het ministerie hard gewerkt aan het verbeteren van de positie en bekendheid van de vertrouwenspersoon. Zo zijn er gesprekken gaande met werkgevers en sociale partners, zoals het Huis van de Klokkenluiders en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Ook is er een digitaal portaal, Arboportaal, waar tools beschikbaar worden gesteld voor veilig en gezond werken. Werkgevers en werknemers vinden daar meer informatie over het werk van de vertrouwenspersoon en hoe ongewenste omgangsvormen kunnen worden voorkomen.

Werk aan de winkel
Het onderzoek toont aan dat er nog veel werk aan de winkel, concludeert het ministerie. “Een mooie erkenning voor de schrijnende ervaringen die vrouwen bij ons hebben gemeld”, laat Lotte Rensen weten, oprichter van het bedrijf AM.

Eén van de deelnemers vertelde: “De directeur maakte tijdens de vrijmibo opmerkingen over de borsten van mijn collega. Toen ik er wat van zei kreeg ik een sneer dat ik niet moest zeuren omdat ik jaloers was. Als de directeur dat doet, dan kan je nergens terecht.”

Maar het gaat verder dan alleen kijken en opmerkingen. Ruim 36 procent geeft aan weleens ongewenst te zijn aangeraakt. Grensoverschrijdend gedrag leidt vaak tot situatieve arbeidsongeschiktheid en een blijvend effect op de werkprestaties van de slachtoffers. Ruim 20 procent van de respondenten heeft zich weleens ziek gemeld vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Voorlichtingscampagne
Er is grote behoefte aan een voorlichtingscampagne rondom grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt wel uit dit onderzoek. Lotte hoopt dat het Arboportaal beter onder de aandacht wordt gebracht bij de 40.000 vrouwen die AM vertegenwoordigt.

Bekijk het onderzoek van AM | Talent dat het maakt

Bron: https://www.linda.nl/nieuws/binnenland/ministerie-rapport-grensoverschrijdend-gedrag-werkvloer-zeer-zorgelijk/