Ongewenste omgangsvormen tijdens de feestdagen

ongewenste omgangsvormen tijdens de feestdagen

Veel bedrijven organiseren in december een kerstborrel, nieuwsjaarborrel en/of jaarafsluiting-feestjes. Een mooi moment om met de organisatie terug te blikken op het afgelopen jaar en samen met collega’s het jaar af te sluiten. ‘Gezellig!’, zou je denken. Helaas is dat niet altijd het geval. Ieder jaar weer leiden de zakelijke borrels rondom de feestdagen tot ongemakkelijke situaties. Een uit de hand gelopen geintje, of puur grensoverschrijdend gedrag?

Medewerkers die te diep in het glaasje kijken, seksuele toespelingen maken op collega’s, of personeelsleden lastigvallen. Ook al lijkt het feestje onder privétijd te vallen, het blijft binnen het kader van de werkomgeving. Dit betekent dat medewerkers nog steeds kunnen worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag. Wie is er dan verantwoordelijk voor het gedrag van de feestende medewerker die zichzelf niet meer in de hand heeft?

Een veilige werkomgeving
Primair is de werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het is dan ook belangrijk dat hij of zij zich actief inzet bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De werkgever is verplicht een beleid te voeren gericht op het voorkomen en/of beperken van de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. Hieronder valt onder andere (seksuele) intimidatie. De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer lijdt als gevolg van seksuele intimidatie en misdragingen. Niet alleen tijdens het werk, ook tijdens de personeelsfeestjes.

Praktische tips in december
Natuurlijk heb je als werkgever een helder beleid opgesteld waarin is vastgesteld hoe wordt omgegaan met grensoverschrijdend gedrag. Toch is het tijdens de decembermaand goed om enkele maatregelen te treffen ter voorkoming van misdragingen of intimidatie.

1. Deel de verantwoordelijkheden
De werkgever is de eerste verantwoordelijke als het gaat om een veilige omgeving voor medewerkers. Daarnaast kunnen meer personen aangeduid worden om een oogje in het zeil te houden. Denk aan de HR-manager en de direct leidinggevenden. Deze personen kunnen worden aangekeken wanneer in de opbouw naar grensoverschrijdend gedrag niet adequaat is ingegrepen, of wanneer klachten niet zijn opgepakt.

2. Hoe te handelen
Hoe je omgaat met situaties die kunnen uitlopen tot grensoverschrijdend gedrag hangt af van de omstandigheden. Wordt een medewerker bijvoorbeeld aangesproken op zijn (drink)gedrag en wordt erop gelet dat medewerkers niet meer in de auto stappen met een glaasje te veel op? Het is hierbij aan te raden vooraf in gesprek te gaan met feestcommissie over het personeelsfeest. Besef dat een personeelsfeest in principe valt onder werktijd, ook al vallen de activiteiten buiten de kantoortijden.

3. Stel een protocol op
Ter voorbereiding op het feest is het aan te raden een protocol op te stellen als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden of personeelshandboek, ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Een beschrijving van het gedrag dat onder grensoverschrijdend valt.
  • De procedure wanneer een medewerker te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag.
  • De vertrouwenspersoon bij wie de medewerker terecht kan.
  • Instellen van een klachtencommissie die eventuele klachten behandelt.
  • Overzicht van de mogelijke sancties die kunnen worden opgelegd wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Wel of niet zoenen met nieuwjaar?
Naast grensoverschrijdend gedrag is de jaarlijkse nieuwjaarswens-zoen ook voor veel mensen een terugkerend dilemma. Hoe zit het daar dan mee? Zoenen is niet verplicht. Wanneer je niet gewend bent om elkaar te zoenen bij gelegenheden, hoeft dit ook niet bij de nieuwjaarswens. Om ongemakkelijke situaties te voorkomen kun je zelf het initiatief nemen door je collega’s met uitgestoken hand tegemoet te treden en daarbij je hoofd op afstand te houden. Wil je er direct klaar mee zijn, roep dan gewoon bij binnenkomst heel hard ‘Gelukkig nieuwjaar allemaal!’. Dan heb je het in één keer gehad.

Voorkomen of beperken?
Grensoverschrijdend gedrag is helaas nooit helemaal te voorkomen. Het is wel belangrijk om te beseffen dat naast de werkgever, ook de HR-manager en direct leidinggevenden een actieve rol spelen bij het ingrijpen wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen.

Bron: https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/artikel/2019/12/geintje-of-grensoverschrijdend-gedrag-schade-rond-personeelsfeestjes-kun-je-voorkomen-10132026