Onherstelbare schade aangericht bij Belastingdienst

Belastingdienst vertrouwenspersonen

Bij de Belastingdienst heerst een afrekencultuur. Medewerkers voelen zich onveilig en zijn bang om misstanden te melden. Dat concludeert vakbond FNV naar aanleiding van een enquête onder medewerkers van de dienst. De bond pleit voor het instellen van een onafhankelijke, externe integriteitscommissie.

‘Wat er nodig is: excuses van alle ‘managers’ die medewerkers afstraften en beschadigden (nog steeds) wegens eerlijkheid, oprechtheid, betrokkenheid en ambitie. Zij hebben onherstelbare schade aangericht, zowel bij betrokkenen als bij de collega’s, en hebben een ongezond werkklimaat gecreëerd.’

Dat is één van de vele reacties die vakbond FNV aantrof bij de antwoorden in de enquête die de bond hield. 900 medewerkers van de Belastingdienst vulden de enquête in en het beeld dat er uit oprijst wijst volgens de FNV op een onveilig werkklimaat. En er is volgens FNV-bestuurder Mieke van Vliet sinds het vorige onderzoek van de bond in 2012 niets veranderd. ‘De huidige problemen rond de kinderopvangtoeslagen zijn een direct gevolg hiervan.’

‘Nieuwe wet- en regelgeving is vaak onuitvoerbaar’
Volgens Van Vliet is duidelijk geworden dat leidinggevenden bij de Belastingdienst te weinig kennis en affiniteit hebben met het werk van de uitvoerende medewerkers. De werkvloer klaagt dat de ambtelijke leiding niet kritisch is naar de politiek en het ministerie. ‘De medewerkers zeggen dat nieuwe wet- en regelgeving vaak onuitvoerbaar is. De top zou het in het publieke debat daarover moeten opnemen voor het personeel’, zegt Van Vliet.

‘Wat draag jij bij?’
De FNV-enquête komt na een campagne van staatssecretaris Snel, die de Tweede Kamer eerder meldde de menselijke kant bij de Belastingdienst meer aandacht te willen geven. De slogan van de campagne luidt: ‘Wij zijn de Belastingdienst. De Belastingdienst maken we samen. Wat draag jij bij?’

Dat is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. De staatssecretaris legt volgens de FNV zo wel heel nadrukkelijk de bal neer bij de medewerkers. Van Vliet: ‘Terwijl die juist willen dat de verandering komt vanuit de top van de organisatie.’

‘Luister naar de werkvloer’
Op basis van de uitkomsten van de enquête pleit de bond voor een onafhankelijke, externe integriteitscommissie, een plek waar medewerkers veilig hun verhaal kwijt kunnen. De bond beveelt ook het volgende aan: luisteren naar de werkvloer, klokkenluiders bescherming bieden, zorgen dat leidinggevenden weten wat er op de werkvloer speelt, een einde maken aan de afrekencultuur, een open-kritische houding innemen in de richting van de politiek, zorgen voor leefbare werkruimten, en als management het goede voorbeeld geven.

Volgens staatssecretaris Snel toont de toeslagenaffaire aan dat de cultuur bij de Belastingdienst moet veranderen. Daarop wordt de komende tijd ook ‘extra ingezet’, zegt een woordvoerder van het Ministerie van Financiën.

Psychosociale arbeidsbelasting
Een werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De ondernemingsraad kan op grond van het informatierecht de bestuurder vragen stellen over dat beleid. De or is ook nadrukkelijk bevoegd om met de medewerkers te communiceren, om zich op de hoogte te stellen van de arbeidsomstandigheden. En de or behoort de naleving van regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te stimuleren.

Bron: https://www.ornet.nl/blog/2019/11/27/onherstelbare-schade-aangericht-bij-belastingdienst/