Seksuele intimidatie wordt strenger aangepakt

Wanneer is gedrag seksueel grensoverschrijdend? Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet de wetgeving meer bij de tijd worden gebracht. Hij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend waarin de strafbaarstellingen van seksuele misdrijven worden aangescherpt en uitgebreid, zodat slachtoffers in de toekomst beter worden beschermd. Meer vormen van grensoverschrijdend gedrag worden strafbaar gesteld, ook als dit online plaatsvindt.

“Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt te veel voor en heeft vaak indringende en langdurige gevolgen. Mensen voelen zich onveilig, gekwetst of vernederd. Seks moet vrijwillig en gelijkwaardig zijn; dat is de sociale norm”, aldus minister Grapperhaus. Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen straks in meer situaties aangifte doen.

Online en offline
Seksuele intimidatie heeft een grote impact op het gevoel van veiligheid of waardigheid van mensen. Seksuele intimidatie wordt dan ook strafbaar. Ook is het nieuwe uitgangspunt dat seksuele grensoverschrijding online even strafbaar is als offline.

Lees het voorontwerp van het wetsvoorstel ‘seksuele misdrijven’.

Hoe ga je als vertrouwenspersoon hiermee om?
Is er sprake van ongewenst gedrag in de vorm van seksuele intimidatie? Dan is de eerste stap van de vertrouwenspersoon het bieden van een luisterend oor. Het is belangrijk dat de klager zich veilig voelt om zijn of haar verhaal in vertrouwen te kunnen doen. Vervolgens ga je in gesprek met de klager, om na te gaan in hoeverre het ongewenste gedrag gegrond is. Daarna bepreek je de mogelijke vervolgstappen en consequenties. De keuze ligt hierbij altijd bij de klager. Als vertrouwenspersoon ondersteun je -indien gewenst- bij de te nemen vervolgstappen.
Bovenstaande procedure is gebaseerd op seksuele intimidatie tussen (volwassen) medewerkers. In andere situaties w.o. minderjarigen, leerlingen, sporters e.d. gelden andere procedures.

Wil jij jezelf blijven ontwikkelen als vertrouwenspersoon? Naast de vertrouwenspersoon opleidingen bieden wij diverse bij-/nascholingen. Kijk voor het aanbod op Bijscholing vertrouwenspersoon.