Spelenderwijs bespreekbaar maken

Spelenderwijs bespreekbaar maken

Spelenderwijs gewenste omgangsvormen bespreken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Hoe breng je het onderwerp integriteit structureel onder de aandacht op een werkplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking? Het Dilemmaspel, een spel dat is vormgegeven als een ganzenbord, is hierin een hulpmiddel. Op een speelse manier maak je bespreekbaar hoe je op de werkvloer met elkaar omgaat.

Het lijkt zo voor de handliggend dat in elk team in elke organisatie in Nederland gesproken wordt over (on)gewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Toch gebeurt het lang niet overal. Integriteit en ethiek zijn sowieso lastige onderwerpen om te bespreken, laat staan op werkplekken waar bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking werken of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe bespreek je hoe je met elkaar omgaat op de werkvloer? Wat je wel en niet tegen collega’s kunt zeggen? Wat wel en niet gepast is? Hoe je tegen een collega zegt dat je iets niet prettig vindt? Wat de een als een grap bedoelt, vat de ander als kwetsend op. Hoe ga je daarmee om als werkbegeleider en als collega?

Het Dilemmaspel
Wij ontwikkelden een Dilemmaspel waarmee organisaties, maar ook vertrouwenspersonen, ethiek en integriteit op de werkvloer op een laagdrempelige manier bespreekbaar kunnen maken. Het spel is vormgegeven als een ganzenbord: er is een speelveld, er zijn kaarten met vragen en opdrachten en er zijn dobbelstenen en pionnen. Met name het spel- en wedstrijdelement maken het Dilemmaspel aantrekkelijk om te spelen. Organisaties kunnen zelf een schifting maken in deze vragen. Dat geldt vooral voor organisaties met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen de vragen makkelijk afstemmen op de belevingswereld van hun werknemers.

Een aangepast Dilemmaspel
Hierover had ik recent contact met een organisatie die werk biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Deze organisatie heeft de vragen uit het Dilemmaspel over de juridische kaders vervangen door vragen over sociale vaardigheden. Andere vragen hebben zijn net even anders geformuleerd. En ze voegden zelf een paar vragen toe die goed binnen hun organisatie passen; ‘Als ik op het werk iets zie of hoor wat niet klopt, dan durf ik daar iets van te zeggen’. ‘Ook als niemand kijkt hou je je aan de regels en de afspraken’ en ‘Op je vrije middag kom je tijdens het shoppen een collega tegen die zich eerder die dag heeft ziek gemeld, wat doe je?’ Zie ook de post op LinkedIn.

Iedereen hoort erbij
Bewustwording rond integer gedrag op de werkvloer is belangrijk: binnen alle organisaties en alle bedrijven, ongeacht afkomst of niveau. Iedereen heeft recht op een sociaal veilige werkplek waar het prettig werken is met je collega’s. En als dat niet zo is, heeft iedereen het recht om daar iets van te zeggen. Het Dilemmaspel kan helpend zijn in de manier waarop je dat doet.

André Kreuze, directeur van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen

Hier vind je meer informatie over het Dilemmaspel van het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.