Toekomstvisie arbeidsomstandigheden 2040

arbovisie 2040

Welke uitdagingen staan ons de komende twintig jaar te wachten als het gaat om ons werk en onze arbeidsomstandigheden? Het ministerie SZW vroeg TNO om haar visie te delen op de toekomstige arbeidsomstandigheden. Kansen, uitdagingen en oplossingsrichtingen worden meegenomen in de ‘Arbovisie 2040’.

Het onderzoek heeft als doel om samen goed voorbereid te zijn op deze en toekomstige ontwikkelingen. Het uiteindelijke doel van het arbobeleid is ervoor zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is.

Toekomstperspectief
Werken in de toekomst ziet er anders uit. Innovaties en technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Ook grote gebeurtenissen, zoals de COVID-19 pandemie, laten hun stempel achter. Daarnaast hebben we te maken met ontwikkelingen zoals artificial intelligence, de trend om langer door te werken en de groei van platformwerk. Verder is er meer aandacht voor arbeids(markt)discriminatie, psychosociale arbeidsbelasting en sociale veiligheid.

Aandachtspunten
De toename van het maatschappelijk bewustzijn binnen de arbeidsmarkt creëert kansen om veranderingen door te voeren. Volgens TNO is het van groot belang om in te zetten op de volgende punten:

  • Zorg voor een gelijke behandeling, en voorzieningen voor, werkende ongeacht de contractvorm – inclusief zzp-ers.
  • Integratie van curatieve en arbeidsgeneeskundige zorg, zodat mensen met werkgerelateerde klachten ook buiten de huisarts om direct bedrijfsgeneeskundige zorg krijgen.
  • Ondersteuning op maat voor MKB in de vorm van; aan de hand nemen vanuit inspectiediensten, een ander handhavingsprofiel, gezond en veilig werken onderdeel maken van de bedrijfsprestatiestrategie.
  • Focus op preventie in plaats van op verzuim. Bijvoorbeeld door het formaliseren van de rollen van preventiemedewerkers en arbodeskundigen, middels certificatie en opleiding. Een aanpak op regionaal gebied, zodat niet ieder klein bedrijf dit zelf hoeft in te richten.

Meer weten over de Arbovisie 2040? Bekijk het hele traject op het Arboportaal van Ministerie SZW.

Bron: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/8/tno-s-toekomstvisie-op-arbeidsomstandigheden/