Vermoedens van intimidatie op de werkvloer? Zo ga je ermee om

vermoedens seksuele intimidatie

Als gevolg van de Metoo-beweging spreken vrouwen zich sneller uit wanneer zij seksuele intimidatie ervaren. Organisaties nemen signalen serieuzer op en zijn actief bezig met het controleren en actualiseren van het beleid. Echter, waar mensen met verschillende achtergronden samenkomen ontstaat ook een grijs gebied. Hoe ga je in de praktijk om met vermoedens van intimiderend gedrag?

Verschillende achtergronden
“Buiten extreme gevallen kan er ook sprake zijn van een misverstand,” vertelt Monique Janssens, expert in ethiek en communicatie. “We zijn allemaal verschillend, anders opgevoed met diverse normen en waarden. Het kan dus gebeuren dat iemand onhandig flirt, zijn of haar excuses aanbiedt en daarvan leert.” Een open cultuur waarin dit soort zaken bespreekbaar zijn, dat is het streven voor werkplekken waar men respectvol met elkaar omgaat vindt Monique.

Maak het bespreekbaar
Vandaag de dag is het noodzakelijk dat organisaties op voorhand over dit onderwerp nadenken. Zij kunnen zich niet meer laten verrassen. Als het aan Monique ligt nemen organisaties de morele verantwoordelijkheid om een veilige cultuur te scheppen waar men elkaar durft aan te spreken. Het is de taak van de werkgever om te zorgen dat medewerkers weten bij wie zij terecht kunnen, bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon.

Start een kleine werkgroep om te formuleren wat iedereen belangrijk vindt. Op die manier kom je tot een formulering van een gedragscode die door de medewerkers gedragen wordt.

Hoe gaan we met elkaar om
Vermoedens van intimidatie gaan vaak gepaard met onzekerheid: ‘reageer ik niet te overgevoelig? Merk ik dit goed op, of beeld ik mij iets in?’ Het is daarom verstandig om een gedragscode met elkaar af te spreken. Daarin staat vermeld hoe met elkaar wordt omgegaan binnen de bedrijfscultuur. Een gedragscode wordt in overleg met de medewerkers opgesteld. “Start bijvoorbeeld een kleine werkgroep om te formuleren wat iedereen belangrijk vindt,” tipt Monique. “Op die manier kom je tot een formulering die door de medewerkers gedragen wordt. Medewerkers gaan in gesprek met elkaar: wat vinden we kunnen en wat niet? Dat versterkt ook het inlevingsvermogen in elkaar”.

Zo handel je ernaar
Er is helaas sneller sprake van seksuele intimidatie dan mensen denken. Het is daarom belangrijk om vervelende gebeurtenissen niet weg te wuiven. Heb je een vermoeden dat er iets aan de hand is en twijfel je wat je moet doen? Deze adviezen helpen je wellicht op weg:

  • Neem één of meerdere personen in vertrouwen. Bijvoorbeeld uit je privéleven, een goede collega, of de vertrouwenspersoon als die er is. Het kan heel verhelderend zijn om te horen hoe een ander naar de situatie kijkt. Je kunt overleggen wat je tegen de situatie wil doen.
  • Ga in gesprek met de persoon die het gedrag vertoont. Misschien heeft hij of zij geen idee dat zijn of haar gedrag als kwetsend of intimiderend wordt ervaren. Eventueel kan hierbij een derde persoon aanwezig zijn , bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon.
  • Na dit gesprek kun je beslissen of je verdere opvolging wilt geven aan de situatie. Een belangrijk punt om mee te nemen in je overweging is of anderen ook slachtoffer kunnen worden wanneer er niets aan gedaan wordt.

Definitie seksuele intimidatie
Zoals gezegd is ieder vermoeden van intimidatie het uitzoeken waard. Volgens onze gelijkbehandelingswetgeving is de definitie van seksuele intimidatie:

  • Enige vorm van verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag met een seksuele connotatie;
  • dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast.”
  • Wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Bron: https://www.mt.nl/worklife/focus/mogelijk-sprake-van-metoo-dit-kun-je-doen/578735