Word ook Vertrouwenspersoon!

Na de zomer aan het werk als externe vertrouwenspersoon of een waardevolle bijdrage leveren als interne vertrouwenspersoon binnen jouw organisatie?

In september gaan onze geaccrediteerde opleidingen vertrouwenspersoon weer van start op diverse locaties in Nederland.

Bedrijven kunnen een vertrouwenspersoon aanstellen en in overleg met de ondernemingsraad kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon.

Extern vertrouwenspersoon
Een externe vertrouwenspersoon aanstellen kan voor de medewerker drempelverlagend zijn. Zo kan het gesprek plaatsvinden op een door de medewerker gekozen locatie en komt men elkaar niet tegen in de ‘wandelgangen’. Dit kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen van de medewerker.

Intern vertrouwenspersoon
Een interne vertrouwenspersoon kan een eigen medewerker zijn die opgeleid wordt tot vertrouwenspersoon of speciaal hiervoor is aangesteld. Dit laatste zien we vooral bij grote organisaties. Daarbij dient opgemerkt te worden dat er een tendens waar te nemen is waarbij organisaties, naast een interne, ook een externe vertrouwenspersoon beschikbaar heeft.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris aanstellen als vertrouwenspersoon is niet verstandig. Dit zou conflicten in de reguliere taken tot gevolg kunnen hebben.

Meerdere vertrouwenspersonen
In onze multiculturele samenleving zou een bedrijf ervoor kunnen kiezen om meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen. Hierbij kan gelet worden op geslacht, leeftijd of afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand waarbij hij zich het best op zijn gemak voelt. Dit is afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand.

Een makkelijk toegankelijk vertrouwenspersoon, een vertrouwenspersoon dat het bedrijf goed kent en een eigen ruimte die afgesloten kan worden zijn belangrijke aandachtspunten voor het aanstellen van een interne vertrouwenspersoon.
Daarnaast is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en daarin zelf het goede voorbeeld geeft.

Geheimhouding
Met een geheimhoudingsplicht gaat de vertrouwenspersoon altijd vertrouwelijk om met de informatie die hij of zij van werknemers krijgt.

In heel Nederland
Het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen beschikt niet alleen over een landelijk netwerk van externe vertrouwenspersonen, maar verzorgt ook opleidingen tot erkend vertrouwenspersoon op diverse locaties in Nederland. Ook kan het Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen deze opleiding in-house verzorgen.

Meld je nu alvast aan voor onze opleidingen die na de zomer van start gaan.

Meer weten? Kijk in de agenda.