Voorkom seksuele intimidatie op de werkvloer

#metoo

Seksuele intimidatie komt – helaas – nog te vaak voor op de werkvloer. Deze vorm van ongewenst gedrag kan zich op veel verschillende manieren uiten. Overeenkomst in deze vormen is dat het gedrag een grens bij iemand overschrijdt en daarmee als intimiderend wordt ervaren. Als werkgever zijn er een aantal stappen te nemen om seksuele intimidatie op de werkvloer zoveel mogelijk te voorkomen.

Vormen van seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie op verbaal niveau gaat over – bijvoorbeeld – seksistische opmerkingen of intieme vragen over het privéleven. Ook kan het zich uitten in lichamelijk gedrag, zoals het ongewenst opzettelijk aanraken. Het kan zijn dat één persoon het gedrag vertoont, maar kan ook van een groep uitkomen. Op de werkvloer kan het voorkomen tussen zowel collega-collega, collega-leidinggevende, als ook bij externe contacten zoals klanten, cliënten en patiënten. Hoe dan ook is het de taak van de werkgever om zorg te dragen voor het voorkomen van deze ongewenste omgangsvorm.

Onderdeel van Arbobeleid
In de wet is opgenomen dat een werkgever verplicht is om seksuele intimidatie te bestrijden (art 3 lid 2 Arbowet). In het Arbobeleid is het dan ook noodzakelijk dat seksuele intimidatie als onderdeel is opgenomen, met daarbij de preventieve en repressieve maatregelen.

Een stappenplan voor werkgevers
Als werkgever kunnen de volgende stappen worden ondernomen bij het beschermen van medewerkers tegen ongewenst gedrag, waaronder seksuele intimidatie.

Stap 1: Gedragsregels
Door gedragsregels op te stellen worden duidelijke kaders gelegd voor werknemers wat wel en niet mag binnen de organisatie.

Stap 2: Preventief beleid
Zorg voor een plan van aanpak om de gedragsregels bekend te maken bij de medewerkers. Denk hierbij aan voorlichting, proactief toezicht houden en optreden waar nodig.

Stap 3: Probleemoplossend werken
Een vertrouwenspersoon is de aangewezen persoon als het gaat om problemen met seksuele intimidatie wanneer deze zich al hebben voorgedaan. Zorg daarom dat medewerkers op de hoogte zijn hoe zij in contact kunnen komen met de vertrouwenspersoon.

Stap 4: Onderzoek de klacht
Stel een onafhankelijke klachtencommissie aan waar een werknemer een klacht over seksuele intimidatie kan laten onderzoeken. Hiermee onderzoekt de klachtencommissie of de klacht gegrond is. Op grond van de uitkomst kan de werkgever de nodige maatregelen treffen.

Lees ook het interview met Monique van der Graaf, voorzitter klachtencommissie.

Slachtoffer van seksuele intimidatie?
Krijg je als werknemer te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer? Blijf er niet te lang mee rondlopen, maar benader de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon overlegt samen met jou de mogelijk te nemen vervolgstappen.

Bron: https://www.arbeidsrechter.nl/seksuele-intimidatie-werkgever-werknemer-klacht-ontslag