Wegwijzer Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Iedereen moet zich veilig voelen op het werk. Het ministerie van SZW benadrukt het belang van een veilige werkplek door de Wegwijzer Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te ontwikkelen. Bij het aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer speelt de vertrouwenspersoon namelijk een belangrijke rol. Deze nieuwe wegwijzer biedt een praktische tool voor werkgevers, werknemers en vertrouwenspersonen.

De feiten op een rij
Uit onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 (TNO/CBS) is gebleken dat 16% van de werknemers in Nederland weleens te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen door collega’s of leidinggevenden. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan;

  • pesten
  • (seksuele) intimidatie
  • discriminatie
  • agressie en geweld

Gemiddeld leidt dit tot 7 extra verzuimdagen van deze werknemers per jaar. Bijna 40% van deze werknemers geeft aan niet de mogelijkheid te hebben om een vertrouwenspersoon te benaderen.

Download gratis de Wegwijzer Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Het belang van de vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon heeft een belangrijke rol in het beperken en voorkomen van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De drempel om collega’s of leidinggevenden te benaderen bij ongewenst gedrag is voor medewerkers vaak te hoog. Een vertrouwenspersoon biedt een vertrouwelijke plek waar klachten of signalen van ongewenst gedrag gemeld kunnen worden. De vertrouwenspersoon kan advies geven aan de melder over mogelijke oplossingen en vervolgstappen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden en ontzorgen.

Voor werkgevers, werknemers en vertrouwenspersonen
Een veilige werkomgeving creëer je samen. Daarom is in de wegwijzer beschreven welke stappen een werknemer, werkgever en vertrouwenspersoon kunnen doorlopen.

  • Voor de werkgever; de wegwijzer geeft antwoord op de vraag hoe je vertrouwenspersoon aanstelt.
  • Voor de werknemer; welke stappen doorloop je als je een vertrouwenspersoon nodig hebt?
  • Voor de vertrouwenspersoon (in spé); de wegwijzer geeft informatie over de rol van de vertrouwenspersoon, opleiding en randvoorwaarden.

Download vrijblijvend de Wegwijzer Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.